I veckan har det rapporteras om att både brittiska och amerikanska myndigheter snart kan komma att granska Microsofts investering i Open AI. Enligt Bloomberg har redan en preliminär utredning från amerikanska Federal Trade Commission (FTC) startats.

Utredningen är inte formell, men FTC:s ordföranden Lina Khan säger att de "analyserar situationen och bedömer vad våra alternativ är." En av svårigheterna med att granska just Microsofts investering i Open AI är att AI-företaget är en ideell verksamhet, och enligt amerikansk lag måste inte bolag rapportera transaktioner med "icke-företagsenheter."

En annan sak att ha i åtanke är att Microsofts investering på 13 miljarder amerikanska dollar inte ger dem full kontroll över Open AI. Detta gör att FTC inte kan vidta samma åtgärder som de hade kunnat göra vid ett fullt uppköp. Det de brittiska och amerikanska myndigheterna reagerade på är till vilken grad Microsoft var involverad när det gällde Open AI:s VD Sam Altmans avskedande och återinförande.

Även Storbritanniens konkurrensmyndighet har meddelat att de överväger att granska Microsofts investering och hänvisar också till Altman-cirkusen.