Att jobba med teknik är en allt större del av Försvarsmaktens vardag och det sker på många olika sätt. En nyckel för att hålla ihop verksamheten är det egna nätet som används för kommunikation. En verksamhet som givetvis skulle bli extra viktig i en kris- eller krigssituation.

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, som varit igång sedan 2016, har idag cirka 1 750 anställda på 34 platser runt om i Sverige.

Verksamheten har egen infrastruktur, eget nät och egna applikationer som alla kräver såväl underhåll som att man jobbar med cybersäkerheten. För i en värld där cyberhoten ökar generellt är ett nätverk som drivs av Försvarsmakten tyvärr hårt drabbad av olika intrångsförsök och attacker.

– Under det senaste året har vi ökat vår ambition. Idag har vi en egen exklusiv avdelning som jobbar med cybersäkerhet, säger Fredrik Maxén, som är officer och överstelöjtnant samt chef för driftenheten på FMTIS.

Nyfiken på jobb inom Försvarsmakten? Läs mer om vilka tjänster som finns lediga.

Vill vässa säkerhetsarbetet

Är det för att ni har sett en ökad hotbild som ni valt att öka ambitionen?

– Vi jobbar både proaktivt och reaktivt. Vi uppfattar generellt att det är en utmaning att freda systemen, och vi måste ha en robusthet och säkerhet i vårt system. Vårt uppdrag är att skydda Försvarsmakten och att leverera fungerande informationssystem.

Han säger att det finns en rad olika tekniska roller som ska fyllas i och med satsningen.

– Vi söker egentligen personal över hela linjen. Det kan handla om cybersäkerhetskompetens, Unix-kompetens, inom virtualisering eller nätverkskompetens.

FMTIS nätverk används av Försvarsmakten, oavsett var den befinner sig, det vill säga även vid internationella insatser. Fredrik Myrelid, som är chef för cybersäkerhetsavdelningen på FMTIS, uppger att det är ett lika roligt som viktigt jobb.

– Det viktigaste är säkerhetsaspekten. Att vi kan säkerställa att systemen är uppe trots olika typer av omvärldssituationer. Just nu är vi i en fredlig situation, men vi bygger upp nätet och ser till att det fungerar i en krissituation också. Har man ett djupt intresse får man vara med i intressanta projekt och höja förmågan inom Försvarsmakten inom cybersäkerhet och inom IT i stort, säger han.

myrelid.webp

Fredrik Myrelid är chef för cybersäkerhetsavdelningen på FMTIS.

Arbetet sker främst i Mälardalen

De båda FMTIS-cheferna är stationerade i Arboga, och de säger att det är runt i Mälardalen som de framför allt jagar personal.

Vad är det för teknik ni jobbar med, har ni egenutvecklad teknik eller är det produkter som även används på annat håll?

– Jag skulle säga att vi kommer använda mycket av kommersiell teknik, som man jobbar med inom andra verksamheter vad gäller nätverk och mjukvaror. Men det finns en hel del inom IT-säkerhet där man kan bidra och vara med och bygga tekniska system. Framför allt inom cybersäkerhet har vi en lång radda av system.

Den bilden bekräftas av Christopher, som började som cybersoldat och numera jobbar med cybersäkerhet på FMTIS.

– Det finns en myriad av olika system. Det kan vara stora system som man är bekant med, men det kan också vara obskyra saker som man bara stött på enstaka gånger, säger han.

Även om han skulle behöva fler kollegor uppskattar han att det sällan saknas resurser och vilja från ledningen när han och hans team ska jobba med att utveckla befintliga eller nya system.

– Det finns mycket resurser för det, och vi har möjlighet att ta emot många individer med stor nördighet.

230428-aurora-i19-p18-breddare-davkri01-005354.jpg

FMTIS är Försvarsmaktens nätoperatör med ansvar för försvarets eget nät för tele- och datatrafik.

Stresstestar systemen

I hans uppdrag handlar det om att hantera elva olika grundoperativsystem, och inte sällan innebär det att man iscensätter ett eget litet cyberkrig internt.

– Det finns både en offensiv och defensiv sida av säkerhet. Det kan till exempel vara att vi speglar en miljö och därefter utsätter den för attacker. Vad ser vi då, och vad har vi gjort fel? Det är alltid bra att stresstesta systemen.

Christopher säger att en viktig del av de testerna är att navigera mellan de olika systemen.

– Då måste man verkligen kunna arbetsgången och hantera systemen, och inte minst att röra sig mellan operativsystemen, och då ska det inte bara ske med ett GUI där man kan trycka på ikoner och dylikt.

Nyfiken, kreativ och säkerhetsmedveten. Det är de tre nyckelord som Fredrik Maxén gärna trycker på som viktigaste egenskaper för den som vill jobba med cybersäkerhet på FMTIS.

– Vi är ute efter tekniskt kompetenta människor. Systemen kommer alltid vara i förändring, så man ska vara beredd att tänka utanför boxen.

Har det nya geopolitiska läget gjort att ni sett ett ökat intresse för att söka sig till er?

– Intresset för Försvarsmakten har ökat generellt. Vi följer med i utvecklingen och med medlemskap i Nato blir det ännu större intresse, upplever jag.

Text: Joakim Arstad Djurberg och Magnus Aschan

Sponsras av Försvarsmakten

fm_vanster_svv.png

Den här artikeln sponsras av Försvarsmakten som söker skickliga tekniker inom en rad olika områden – både civilt och militärt. Läs mer om vilka tjänster som finns lediga.

Fakta: FMTIS

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda dygnet runt och året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften både i Sverige och utomlands.

FMTIS är Försvarsmaktens nätoperatör med ansvar för försvarets eget nät för tele- och datatrafik. Ansvaret omfattar hela kedjan, från anläggningar och transmissions- och bärarnät till applikationer, servrar och datorer. Arbetet sker på strategisk, operativ och taktisk nivå.

Förbandet är ständigt insatt och verkar i fred, kris och krig. FMTIS har över 1 400 medarbetare och finns på mer än 30 orter runt om i landet.