Kvantberäkningar är en gren inom teknikvetenskap med rötter i 80-talet. Vetenskapsmannen Paul Benioff lade då fram teorier om hur den klassiska Turing-modellen för hur datorer fungerar skulle kunna appliceras på kvantfysik. Denna teori lyftes sedan vidare av andra vetenskapsmän som i ett tidigt skede insåg att kvantdatorers kapacitet skulle vara långt bortom traditionella system.

Vetenskapen och de fysiska kraven på hårdvaran som ska utföra kvantberäkningar är dock oerhört komplex, och framstegen har därför kommit i inkrementella steg. En kvantdators kapacitet mäts i hur många kvantbitar, eller qubits, den kan utföra. Till skillnad från en klassisk binär bit, som kan befinna sig i tillståndet 1 eller 0, kan en kvantbit befinna sig i olika kvanttillstånd mellan ettan och nollan.

IBM_Q.jpeg

IBM var tidiga med kvantdatorer som utförde beräkningar på flera kvantbitar.

En kvantdator har ett register av kvantbitar den kan utföra – ju fler kvantbitar dess register innehåller desto mer komplexa uppgifter kan hanteras. Förra veckan avtäckte IBM att företagets kvantdatorer nått gränsen 53 kvantbitar och under CES 2019 avtäckte Intel systemet Tangled Lake med 49 kvantbitar. Nu avtäcker Google kvantdatorn Sycamore som också nått gränsen 53 kvantbitar.

Google säger sig ha utfört beräkningar med systemet som skulle ta en traditionell superdator tusentals år att slutföra. Uppgiften för bedriften var att beräkna resultat som specialiserade kretsar beräknar. Kretsarna matades slumpade tal och Googles kvantdator kunde beräkna resultaten en miljon gånger på 200 sekunder.

Enligt forskarna som ligger bakom kvantdatorn skulle det ta en traditionell superdator 10 000 år att slutföra samma beräkningar. Detta är enligt forskarna också första gången som ett kvantsystem löst en uppgift som traditionella datorsystem inte kan slutföra inom en relevant tidsram, något som kallas "quantum supremacy".

Kvant_Intel.jpg

Utöver Google och IBM arbetar ett flertal företag på kvantdatorer, däribland Intel med Tangled Lake-systemet.

Forskarna menar vidare att kvantdatorer kommer utvecklas i en dubbel exponentiell takt. Med detta avses att varje kvantbit i sig representerar exponentiell utveckling och att antalet kvantbitar som datorerna kan hantera också kommer utvecklas exponentiellt.

Andra forskare inom kvantteknik manar dock till återhållsamhet. Dario Gil, chef för IBM:s forskningsavdelning, menar att Googles experiment är ett specialiserat laboratorietest utan praktiska tillämpningar. Han menar också att kvantdatorer aldrig kan ersätta traditionella datorer utan istället komplettera dem. Detta då båda datortyper har unika egenskaper som den andra inte lämpar sig för.

Quantum computers will never reign 'supreme' over classical computers, but will rather work in concert with them, since each have their unique strengths.

Googles genombrott publicerades först hos den amerikanska rymdmyndigheten NASA men plockades ned kort därefter. Publikationen Fortune hann dock rapportera om bedriften innan arbetet avpublicerades.

Artikel: Jakten på den svårgreppade kvantdatorn