Mot slutet av år 2020 introducerar Microsoft de båda produkterna Surface Neo och Surface Duo, en hybriddator respektive vikbar telefon som båda introducerar Microsofts vision för dubbla skärmar. Produkterna använder olika operativsystem, Windows 10X för Surface Neo och Android för Surface Duo, men båda har dubbla skärmar som gemensam faktor.

SurfaceDuo9.jpg

Vad Microsoft lyfter fram med de båda är en ny gränssnittsmodell som ska gälla oavsett underliggande operativsystem. Utvecklare som ska bygga ny mjukvara för de båda plattformarna behöver därmed ta dubbla skärmar i åtanke framöver, och Microsoft försöker sparka igång medvetenhet om detta med ett nytt blogginlägg.

Blogginlägget är tunt på faktiska riktlinjer och är menat att göra utvecklare medvetna om att deras webbsidor och applikationer kommer fungera utan problem på enheter med dubbla skärmar, men att koden behöver anpassas för att dra nytta av dubbla skärmar.

MS-dualscreen-1.jpg

Existerande applikationer ska kunna köras på en skärm både på Windows 10X och Android, men behöver anpassas för att exempelvis kunna placera en viss del av gränssnittet på en skärm och innehåll på den andra. Detta kan exempelvis innefatta att placera reglage och knappar på en skärm medan bilder som ska manipuleras i en fotoapplikation placeras på den andra.

Vidare beskriver Microsoft att företaget jobbar på en enhetlig modell för dubbla skärmar där utvecklare ska kunna utnyttja plattformsspecifika verktyg och utvecklargränssnitt (API). Sett till webbapplikationer säger sig företaget även jobba på webbstandarder som drar nytta av dubbla skärmar.

Microsoft avslutar med att bjuda in utvecklare som vill ta sig an den nya utvecklarmodellen tidigt, och meddelar att företaget planerar fler nyheter runt dubbla skärmar tidigt under år 2020.

Vad tycker du om Microsofts vision runt dubbla skärmar med Windows 10X och Android?