I november går den svenska auktionen om 5G-licenser av stapeln i Sverige, och sedan i våras har svenska telekomoperatörer haft möjlighet att ansöka om deltagande i auktionen. Den ansvariga myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) meddelar nu att fyra operatörer godkänts för deltagande. Dessa inkluderar Tre, Telia Sverige, Net4mobility som är ett gemensamt bolag mellan Tele 2 och Telenor, samt Teracom.

Den svenska auktionen för 5G-licenser avser frekvensbanden 2,1 GHz och 3,5 GHz, där den senare är först att auktioneras den 10 november. Myndigheten nämner inte när auktionen för 2,1 GHz-bandet går av stapeln. En del i PTS uppdrag är att säkerställa att ansökanden uppfyller de säkerhetskrav som inrättades med lagen om elektronisk kommunikation (LEK), som trädde i kraft 1 januari år 2020.

LEK anger att radioutrustning som används i svenska kommunikationsnät inte får representera ett hot mot rikets säkerhet. Med LEK som bas har myndigheterna Försvarsmakten och Säkerhetspolisen utformat säkerhetsprinciper som gäller för aktörer som vill använda radioutrustning för upprättande av kommunikationsnät i Sverige. Med detta som bas väljer PTS att inte tillåta ny installation av radioutrustning från kinesiska Huawei och ZTE.

Vidare meddelar PTS att även befintlig infrastruktur från Huawei och ZTE ska avvecklas till och med den 1 januari år 2025. Detta avser dock tjänster och funktioner som ska användas i de auktionerade frekvensbanden i 5G-näten, infrastruktur som används i andra frekvensband för exempelvis 3G- och 4G/LTE-nätverk berörs inte. Vidare ska operatörerna också avveckla centrala funktioner som är beroende av personal eller utrustning utomlands, som exempelvis radioaccessnät, kärnnät samt drift och underhåll.

Läs också – SweClockers intervjuar operatörer om svensk 5G-utrullning:

De svenska 5G-licenserna tilldelas alltså med start i 3,5 GHz-bandet den 10 november år 2020, men flera operatörer har redan smygstartat 5G-nät med befintligt spektrumutrymme i frekvensband för 4G/LTE. Tre startade upp Sveriges första publika 5G-nät i december år 2019, och konkurrenterna Tele 2 och Telia gjorde detsamma i juni år 2020. Idag meddelar Telenor att bolaget inleder en skarp utrullning av 5G i oktober, med en utlovad "massiv nätutbyggnad" efter det.

Processen är fortfarande igång och förhandlingar pågår. Vi analyserar nu de nya krav som ställs av PTS i sin helhet och kommer att återkomma med besked i leverantörsfrågan. Vi har sedan tidigare som strategi att använda oss av flera olika leverantörer i vårt nät och det gör att vi inte är beroende av någon enskild aktör. – Kaaren Hilsen, VD Telenor Sverige

Telenors mål är att 99 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till 5G-täckning till år 2023. Telenor har likt Telia valt att använda radioteknik från Ericsson samt Nokia för utbyggnaden av 5G, och håller sig därmed till PTS riktlinjer. Bolaget har ännu inte valt leverantör av teknik till radionätet (RAN). Telenors VD Kaaren Hilsen menar att bolagets strategi är att använda teknik från flera leverantörer, och att processen med att välja leverantör av teknik till kärnnäten är pågående.

Sett till tillgång till 5G-kapabla telefoner finns ett flertal Android-telefoner lanserade på svenska marknaden, med 5G-bestyckade kretsar från Qualcomm och Samsung under huven. Apple anslöt nyligen till 5G-klubben med Iphone 12-serien, där samtliga telefoner bestyckas med stöd för 5G.

Läs mer om 5G-utrullning i Sverige: