I dagens samhälle används en mängd olika typer av processorer i olika delar av vardagen. Utöver mer uppenbara områden som datorer och telefoner används de i allt från smarta hemmet-produkter och allehanda elektroniska verktyg i samhället. Gemensamt för dessa elektronikprodukter är att de i stor utsträckning använder processorer tillverkade utanför EU, något en sammanslagning av medlemsländer vill ändra på.

I dagsläget uppskattas endast 10 procent av de processorer som används globalt tillverkas inom EU. Enligt en rapport från Reuters går 13 medlemsländer samman att sjösätta en satsning på egen processortillverkning inom EU. Gruppen inkluderar länderna Belgien, Kroatien, Estland, Finland, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal och Slovenien.

Målet med utveckling inom EU är initialt inte att konkurrera med processorer inom PC-system eller mobila enheter som telefoner och surfplattor. Istället är det internetansluten elektronik, Internet of Things (IoT), och processorer för databearbetning (eng. data processing) som står i skottgluggen. Den sistnämnda typen är av särskilt intresse då medlemsländerna ser säkerhetsrisker där utländska kretsar används inom kritiska samhällsfunktioner.

Gruppen ser det som bekymmersamt att förlita sig på kretsar från utländska aktörer som används i kritiska områden som medicinsk utrustning, telefoner, bilar och nätverk. Rapporten anger inga specifika scenarion, men då flera EU-länder utreder eller har infört förbud mot nätverksteknik från kinesiska Huawei är det en trolig del av den nationella säkerhetsfrågan. Rapporten anger att pandemin runt Covid-19 belyst beroendet av utländsk processortillverkning, men satsningen följer en allmän utveckling där EU:s medlemsländer gradvis vänt sig mot de senaste årtiondenas globalisering.

I början av året tilldelade EU en budget om 145 miljoner Euro till digitala projekt, dit satsningen på inhemska processorer hör till. Med budgeten i ryggen avser gruppen att skapa allianser med europeiska företag för forskning runt tillverkning och design av processorer för bland annat integrerade system och annan elektronik.

A collective approach can help us leverage our existing strengths and embrace new opportunities as advanced processor chips play an ever more important role for Europe’s industrial strategy and digital sovereignty. – Thierry Breton, EU:s digitala chef

Thierry Breton, chef för EU:s digitala frågor, meddelar i ett uttalande att ett minskat beroende av extern kretsutveckling och tillverkning stärker EU:s teknikindustri och digitala oberoende. Då etablering av processorteknik i industrier är en tidskrävande process handlar det troligtvis om några års tid innan EU-samarbetet leder till en märkbart ökad andel av den globala processormarknaden.

Läs mer om EU:s teknikfrågor: