Den rådande kretsbristen rör sig bortom datorernas och telefonernas värld. Nyligen rapporterades att det blivit en flaskhals inom produktionen av bilar, som tvingat tillverkare ta till åtgärder som att permittera personal och i vissa fall tillfälligt stänga ned fabriker. Nu framgår att Taiwans regering varit i kontakt med TSMC för att få kontraktstillverkaren att prioritera bilindustrin, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Enligt rapporten var finansdepartementet i kontakt med företagsledare hos TSMC, som konstaterat att kapaciteten i företagets fabriker är nådd. Bolaget ska dock ha lämnat utfästelser om att, där det är möjligt, "optimera" tillverkningen för att utöka kapaciteten. TSMC ska också ha försäkrat om att de ska arbeta med regeringen i frågan och att den framöver får högre prioritet.

Samtalen mellan finansdepartementet och TSMC har skett till följd av att Tysklands regering varit i kontakt med Taiwans regering om att hjälpa bilindustrin, som är en viktig del för landets ekonomi. Just Tyskland är särskilt drabbat, då Audi, Volkswagen, Daimler och amerikanska Ford i olika utsträckning behövt skruva ned produktionen, permittera personal och helt pausa tillverkningen i fabriker i landet.

En tjänsteman på Japans departement för ekonomi, handel och industri berättar för Reuters att de kontaktat Taiwans de facto-ambassad i Japan. Landets biltillverkare ska gemensamt vid sidan om detta också varit i kontakt med TSMC, även här i ett försök att få världens största kretstillverkare att prioritera tillverkningen av bilkretsar.

At the moment everyone is talking to each other through diplomatic channels, including TSMC. Everyone’s hands are tied with orders, but from the government’s perspective we will try to help as much as we can for our important allies.

En talesperson för Europeiska kommissionen berättar att de inte ingått några "särskilda" samtal med TSMC, men att de noga följer situationen. Till Reuters berättar Taiwans finansdepartement att de även varit i kontakt med USA, som mot slutet av år 2020 också efterfrågade en lösning på bristen på bilkretsar.

They dropped their orders due to various reasons when demand was low amid the pandemic. But now they want to boost their production.

En anonym tjänsteman i Taiwans regering med insyn i frågan berättar för Reuters att det egentligen inte finns mycket de göra. När efterfrågan på bilar dök i början av coronapandemin ska biltillverkarna sänkt sina ordrar av kretsar. Andra aktörer var snabba att fylla tomrummet hos TSMC, vilket är den direkta orsaken till dagens situation. Nederländska NXP har angett samma skäl och konstaterat att biltillverkarna därmed själva är en del av problemet.

En av många åtgärder TSMC tar till för att lösa problemet på sikt är att hjälpa kunder gå över till mer avancerade och transistortäta tillverkningstekniker. På så sätt kan fler kretsar tillverkas på en och samma 200 mm- eller 300 mm-kiselplatta (eng. wafer), något som i slutändan gör att marknadens behov kan mötas under tiden som TSMC bygger nya fabriker.

Trycket på Taiwan och TSMC från omvärlden är hårt för att kretsbristen inte längre ska vara en flaskhals för bilindustrin, men affärsmässigt är det ingen betydande del för bolaget. Under år 2020 stod bilkretsar för 3 procent av TSMC:s försäljning – långt efter 48 procent för systemkretsar till telefoner och 33 procent för högpresterande kretsar som processorer, grafikkort och liknande.

På samma ämne:

Audi, Volkswagen, Ford och Daimler drar i handbromsen – brist på kretsar