I början av september föll domen i en utdragen dispyt mellan Epic Games och Apple, med grund i Apples riktlinjer för bolagets applikationsbutik App Store. Apple friades från anklagelser om brott mot konkurrenslagar, däremot dömdes Apple upphäva sitt förbud mot externa betalningar i applikationer. I nuläget måste utvecklare dirigera användares betalningar vid köp av digitalt innehåll genom App Store, där Apple tar ut en avgift om 30 procent.

Enligt domen måste Apple förändra sina riktlinjer senast den 9 december 2021. Apple är inte helt nöjda med det utfallet och har sedan några veckor tillbaka överklagat domen. Med överklagan yrkade de även på att skjuta på åtgärderna de dömts utföra till överklagan avgjorts i rätten, vilket kan ta flera år. Nu meddelar domaren i fallet att Apples ansökan om uppskov avslås.

Apple’s motion is based on a selective reading of this Court’s findings and ignores all of the findings which supported the injunction – Yvonne Gonzalez Rogers

Apples argument gick inte alls hem hos domaren Yvonne Gonzalez Rogers. Hon anmärker bland annat på just att Apple ber om uppskov på obestämd tid, trots att de samtidigt uppger att de vill ha mer tid att utvärdera risker. Hon menar att de inte alls ber om mer tid, utan att de endast försöker förhala åtgärderna. Gonzales Rogers uppger även att Apple inte presenterat några för rätten trovärdiga argument för hur länkar till externa betalningsalternativ ska orsaka bolaget så stor skada som de påstår.

Överklagan fortgår trots detta, däremot får Apple ingen extra tid att införa åtgärderna eller rätt att vänta med att införa dem. Apple ger sig dock inte, utan har meddelat att de ska överklaga även det beslutet. Detta görs genom att eskalera ärendet och ansöka om uppskov hos federala domstolen "Ninth Circuit".

Läs mer om Apple vs Epic: