För ungefär två veckor sedan lanserades Intels Core 12000-processorer, i vilka bolaget gör debut för en ny hybridarkitektur. Blandningen av högpresterande kärnor och energieffektiva kärnor kräver dock särskilda anpassningar, något som bland annat ställt till bekymmer med antifuskprogram.

Linux presterar 15 procent bättre än Windows 10

Hybridarkitekturen ser även ut att slå mot prestanda i Linux, enligt tester utförda av Phoronix. I en majoritet av testerna, som inkluderar allt från prestanda i webbläsare till testsviten Blender, drar istället Windows 11 ifrån flera Linux-distributioner sett till prestanda.

2021-11-15 17_01_50-Windows 11 Better Than Linux Right Now For Intel Alder Lake Performance - Phoron.png

Bildkälla: Phoronix

Totalt tar Windows 11 hem förstaplatsen i 47 av 104 olika tester, där det jämförts med bland annat olika versioner av Ubuntu samt Clear Linux 35250 och Fedora Workstation 35. Det för Windows lyckade resultatet beror på att dess schemaläggare, som allokerar arbete mellan olika kärnor i processorn, är anpassad för just "Alder Lake"-familjen.

På Linux-sidan är schemaläggaren visserligen anpassad för att köra flera kluster av kärnor, det saknas dock anpassningar för att effektivt köra två olika sorters kärnor. Till följd av detta lyckas inte Linux schemaläggare skilja mellan de två typerna av kärnor, vilket leder till att arbetslasten inte optimeras lika väl. Detta är inte ett problem unikt för Linux, utan återfinns även med exempelvis Windows 10.

Läs mer om Linux: