Trots krets- och komponentbrist som ställt till det för stora delar av elektronikbranschen har försäljningssiffrorna inte stannat av. Leveranser och i andra hand försäljning av datorer i form av färdigbyggda system och bärbara har sett en uppgång under de senaste åren, särskilt under coronapandemin.

Den trenden hänger med även bland kringutrustning, där data från Jon Peddie Research och IDC visar på att totalt 143,6 miljoner datorskärmar levererades under 2021. Senast siffror översteg det var nästan 10 år sedan, år 2012. Merparten av leveranserna under föregående år skedde under årets första hälft, där marknaden såg en tillväxt om nära 20 procent.

Tillväxten är något IDC intressant nog till stor del tillskriver att fler företag gått över från äldre operativsystem till Windows 10. Varken IDC eller Jon Peddie Research nämner huruvida skärmar i gaming-segmentet haft någon påverkan. Däremot nämns att trenden vände uppåt redan år 2018 och stadigt steg under 2020, i samband med att fler började arbeta hemifrån.

Unicorn_002.jpg

Likt datorer håller dock den uppåtpekande trenden inte i sig. För skärmar stannade det av redan under hösten 2021 och årets sista kvartal såg rent utav en minskning om fem procent jämfört med samma period föregående år. Båda analytiker spår därtill att år 2022 blir ett betydligt sämre år. Årets första kvartal såg både minskad efterfrågan och negativa effekter av strikta restriktioner i Kina till följd av ökad smittspridning. Detta väntas även följas av konsekvenser relaterade till kriget i Ukraina.