Den högsta administrativa domstolen i Frankrike har dragit tillbaka Spacex tillstånd att erbjuda internettjänster via Starlinks satelliter, eftersom domstolen menar på att företaget har ett monopol på internettjänster via satellit. Detta är på grund av storleken på företagets verksamheter, som går långt utanför att erbjuda internettjänster. Starlink fick sin licens i februari 2021 av franska tillsynsmyndigheten för telekom, men enligt en domstol saknas ett offentligt samråd under processen vilket ogiltigförklarar processen.

Den huvudsakliga anledningen till att domstolen drar in licensen är att den anser att Spacex har för många fördelaktiga affärsverksamheter, som teoretiskt sett kan pressa ut konkurrenterna från marknaden. Bland dessa finns franska Arianespace, som också erbjuder liknande tjänster. Domstolen menar att det kan ha en negativ påverkan på franska konsumenter i längden.

Tillsynsmyndigheten håller dock inte med domstolen och menar att det inte var fel att ge Starlink en licens, eftersom de anser att det finns plats för konkurrens. Dessutom menar myndigheten att det redan finns andra internettjänster via satellit, vilka redan används av 10 000-tals franska kunder, av de totalt 17 miljoner användare som har tillgång till vad som kallas supersnabbt bredband i Frankrike.

Myndigheten kommer att hålla ett offentligt samråd där allmänheten har rätt att dela sina åsikter om Starlink fram till den 9 maj. Huruvida samrådet kommer att tvinga Starlink att dra sig ur den franska marknaden är okänt, men en källa citerad av Space.com säger att det kan tillkomma nya krav på Starlink där företaget måste bevisa att det inte har monopol. Till exempel kan Spacex behöva visa att företaget inte skjuter upp så pass många satelliter att det blir omöjligt för andra företag att göra något liknande. Det franska beslutet påstås vidare kunna påverka till exempel Tyskland, eftersom Starlink bara har en tillfällig licens för den tyska marknaden.

Starlink ser ut att bli det största företaget när det kommer till satelitkonstellationer, eftersom företaget redan har cirka 2 000 satelliter i omloppsbana, och planerar att skjuta upp ytterligare 10 000 satelliter. Amazon-ägda Kuiper Systems planerar en egen konstellation på cirka 3 000 satelliter, medan Oneweb planerar lite mer blygsamma 650 satelliter.