I september 2021 presenterades ett lagförslag för en enhetlig standard på laddare till mobiltelefoner. Syftet är att både förenkla det för konsumenter samt minska mängden elskrot som genereras till följd av att laddare och kablage inte går att återanvända.

I slutet av januari enades EU-medlemsländerna om det lagförslag där USB Type-C blir standardiserat kontaktdon för flertalet mobila enheter. Nu tar förslaget ännu ett steg närmre verklighet, då Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd nära på enhälligt röstat igenom förslaget, med 43 röster för och endast 2 mot.

De nya reglerna innebär att bland annat mobiltelefoner, surfplattor, kameror och handhållna konsoler som laddas med kabel måste utrustas med en USB Type-C-port för laddning, oavsett tillverkare. Undantag från detta gäller endast mycket små enheter, där porten inte fysiskt får plats, exempelvis vissa smarta klockor och aktivitetsarmband. Detta innebär att bland annat Apples proprietära Lightning-kontakt samt den äldre standarden Micro-USB inte godkänns.

Med onsdagens godkännande är lagförslaget inte långt från mål. Det som kvarstår är ett slutgiltigt godkännande av EU-parlamentet under nästa plenarsammanträde i maj. Yrkas bifall påbörjas diskussioner med medlemsländer, samtidigt som tillverkare och konsumenter får en övergångsperiod för att förbereda inför skiftet. Preliminärt kan de nya reglerna träda i kraft tidigt år 2024.