Mellan 2020 och 2023 har Apple stoppat transaktioner på 7 miljarder USD – nästan 75 miljarder kronor – från att betalas över misstankar om bedrägeri. Bara förra året stoppade Apple 1,8 miljarder USD – eller runt 20 miljarder kronor – värt av misstänksamma transaktioner från att gå igenom. Året innan log det på motsvarande 21 miljarder kronor.

Rapporten lyfter att Apple under förra året stoppade 3,5 miljoner stulna kreditkort från att utnyttjas och under hela fyrårsperioden beräknas siffran vara 14 miljoner. Under förra året bannades 1,1 miljoner konton från att utföra transaktioner igen då de har kopplats till bedrägeriförsök.

I fjol nekade Apple också 1,7 miljoner applikationer från att läggas upp på App Store över säkerhets- och integritetsskäl. Över 375 000 av dessa nekades för att de bryter mot Apples integritetsregler och över 38 000 applikationer nekades för att ha haft dolda funktioner som inte nämnts i beskrivningen.

Apple_bedrägeri_1.webp

En översikt på betalnings- och kreditkortsbedrägerier 2023.

Apple_bedrägeri_2.webp

En översikt på applikationerna som nekades av Apple 2023.

Avslutningsvis presenterade Apple recensioner och betyg på applikationer som skickades in till App Store under 2023. Totalt bedömdes 152 miljoner recensioner som falska eller missvisande och har därför tagits bort.

Trots Apples insatser har fortfarande vissa aktörer lyckats komma undan med att exempelvis ladda upp falska applikationer på App Store. Bland de mest uppmärksammade fallen på senare tid är Lastpass-varianten som togs ner i februari.