Att prestandan påverkas ordentligt när ray tracing används är ett gissel för mången spelentusiast. Microsoft ämnar nu råda bot på hur mycket prestandan förändras då företaget postat ett nytt patent för en potentiellt lösning.

Kortfattat är det som patentet beskriver en metod liknande den som används frekvent i 3D-grafik där detaljnivån på geometri eller en textur varierar beroende på hur viktig den bedöms vara eller avståndet till kameran (LOD). Microsofts nya metod beskrivs väldigt förenklat som en metod för mjukvaran att bedöma var ett objekt befinner sig och därefter justera detaljnivån på den ray tracing som behöver utföras.

På detta vis ska metoden potentiellt frigöra mer grafikminne då mer utrymme av detta kan lämnas till texturer och geometri. I dagsläget finns det ingen LOD-metod för ray tracing utan utvecklarna får istället nyttja uppskalning eller interpolering för att öka bildfrekvensen.

US20240070960A1-20240229-D00002.png

Metoden kan potentiellt ge utvecklare ännu fler verktyg för att optimera ray tracing-arbetslasten för olika plattformar med olika förutsättingar, förutsatt att den fungerar som beskrivet.

Möjligtvis skulle detta kunna bli ett framtida tillägg i DirectX Ray Tracing. Då vi inte vet mer än vad patentet beskriver är det högst oklart när och om vi får se detta bli verklighet men vi håller tummarna.