Blackshores Arduino hörna

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Sep 2015

Blackshores Arduino hörna

Tänkte att jag lägger upp mitt Arduino pill.
Är rätt ovan med manuellt mekande av microcontrollers så här nära. Reparation av datorer och mobiler finns tidiare.
Lite C++ Finns också i bagaget.

Har gått igenom lite repetition av Högstadiets böcker i grundläggande ellära och sedan börjat pilla.

Ska ni använda någon av uppgifterna så görs det på egen risk.

Projekt 2: Ljussensor
Mål: Avläsa Luminansvärde med photosensor (ink. i kit) (ej Hue)
IDE: Arduino

// Michael Blackshore (c) // Får moddas/delas fritt // www.blackshore.se void setup() { Serial.begin (9600); // Skapar Serial anslutning med Arduino för att skapa output till serial monitor } void loop() { int sensorValue=analogRead(A0); // Läser från A0 på Arduino Serial.println(sensorValue); // Skriver data från definerad Sensor Value till monitor i loop. delay(1000); //Skriver värde varje sekund }

http://imgur.com/a/tFjvK

Risker
Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Sep 2015

Ljussenor till Multi RGB LED
(kräver ljusfilter för sensorer.)
Mål: Ta in HUE värde via sensor och sammanställa dem till ett RGB8 värde för LED:
---

http://imgur.com/a/TG1dT

//nedan konstanta LED posistioner const int greenLEDPin = 9; const int redLEDPin = 11; const int blueLEDPin = 10; //nedan konstanta Sensor posistioner const int blueSensorPin = A0; const int greenSensorPin = A1; const int redSensorPin = A2; //variabler ut int redValue = 0; int grenValue = 0; int blueValue = 0; //variabler in int redSensorValue = 0; int greenSensorValue = 0; int blueSensorValue = 0; //delade variabler till LED int redLEDOUTValue = 0; int blueLEDOUTValue = 0; int greenLEDOUTValue = 0; void setup() { //startar comm med serial port Serial.begin(9600); pinMode(greenLEDPin,OUTPUT); pinMode(redLEDPin,OUTPUT); pinMode(blueLEDPin,OUTPUT); // Skriver ut rubrik: Serial.print ("Sensor values: \n"); Serial.print ("_________________________\n"); } void loop() { //definerar utskrivning redSensorValue = analogRead(redSensorPin); delay(5); greenSensorValue = analogRead(greenSensorPin); delay(5); blueSensorValue = analogRead(blueSensorPin); //skriver ut värden delay (250); Serial.print("RED: \t"); Serial.print(redSensorValue); Serial.print("\tGREEN: \t"); Serial.print(greenSensorValue); Serial.print("\tBLUE: \t"); Serial.print(blueSensorValue); Serial.print("\n"); //Delar 1000 till 8bit färgrymd för utgående LED redLEDOUTValue = redSensorValue/4; greenLEDOUTValue = greenSensorValue/4; blueLEDOUTValue = blueSensorValue/4; Serial.print("mrgbRED: \t"); Serial.print(redLEDOUTValue); Serial.print("\trgbGREEN: \t"); Serial.print(greenLEDOUTValue); Serial.print("\trgbBLUE: \t"); Serial.print(blueLEDOUTValue); Serial.print("\n"); analogWrite (redLEDPin, redLEDOUTValue); analogWrite (greenLEDPin, greenLEDOUTValue); analogWrite (blueLEDPin, blueLEDOUTValue); }