De senaste decennierna har kommunikation i allra högsta grad digitaliserats, för gemene man men även för kriminella. Brottsbekämpande myndigheter såsom polisen har hittills inte haft en bred arsenal av verktyg för att möta detta, men inom kort får fjolårets reviderade datalagringslag sällskap.

Konkret handlar det om grönt ljus för lag om hemlig dataavläsning, vilket presenterades i form av en lagrådsremiss i oktober 2019. Med detta följer att myndigheter såsom Tullverket, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten tillåts avläsa datorer, telefoner samt annan teknisk utrustning och elektronisk kommunikation.

Från och med den 1 april 2020 får de brottsbekämpande myndigheterna alltså tillämpa den nya och kraftfulla befogenheten, men endast vid misstanke om grov brottslighet. Tillämpningsområdena uppges vara vissa förundersökningar, särskild utlänningskontroll och i underrättelsesyfte.

Som tidigare känt handlar det om en lag med slutdatum som ligger fem år fram i tiden. Därefter ska utvärdering ske och lagen kan därefter förlängas eller omformas.

Källa: TT via Aftonbladet

Läs om upptakten till lagen: