När det gäller mänsklighetens strävan efter att lämna jordens atmosfär och utforska rymdens omfattande vidder tenderar USA:s diverse kommersiella företag och Kinas accelererade aktiviteter i rymden vinna mest uppmärksamhet. EU och dess medlemsländer har dock också växlat upp satsningen på egen möjlighet att lämna vår himlakropp, vilket bland annat märkts av i utvecklingen av rymdraketerna Ariane och det egenbyggda GPS-utmanaren Galileo.

Konkurrerande regioner har dock tagit stora steg in i rymdsatsningar på senare år. Det kinesiska rymdprogrammet lyckades framgångsrikt landa utrustning på månens baksida i början av 2019, och det amerikanska företaget SpaceX lyckades nyligen i samarbete med rymdmyndigheten NASA docka en bemannad farkost med den internationella rymdstationen ISS, där raketen som lät farkosten nå rymden dessutom är återanvändbar.

Space is one of Europe’s strong points, and we’re giving ourselves the means to speed up. SpaceX has redefined the standards for launchers, so Ariane 6 is a necessary step, but not the ultimate aim: we must start thinking now about Ariane 7

Det förefaller som att konkurrenternas framgångar motiverar EU till att öka på och tidigarelägga egna satsningar, rapporterar Reuters. Det mest omedelbara resultatet av denna satsning blir att uppskjutningen och aktiveringen av satelliterna för positioneringssystemet Galileo flyttas fram med tre år till år 2024. Detta görs möjligt genom att EU:s budget för första gången används till att finansiera utveckling av bland annat återanvändbara raketer.

EU_ThierryBreton.jpg

Thierry Breton, EU-kommissionär för rymdfrågor. Bildkälla: EU-parlamentet.

Thierry Breton, EU-kommissionär med ansvar för rymdfrågor, meddelar i samtal med Reuters en målsättning om att även sjösätta ett paneuropeiskt satellitbaserat bredbandsnätverk, likt det motsvarande nätverket Starlink som är under uppbyggnad av tidigare nämnda SpaceX. Visionen för satellit-nätverket inkluderar också ett system som ska ansvara för att undvika kollisioner mellan egna och andra satelliter, samt övrig rymdskrot.

En mer långsiktig satsning görs i form av stora investeringar i företaget Arianespace som utvecklar tidigare nämnda Ariane-rakterna, där en investering om 1 miljard euro ska accelerera innovation. Det nuvarande raketsystemet Ariane 5 ska ersättas med Ariane 6, och utvecklingen av uppföljaren till denna måste enligt Breton påbörjas nu om EU-länderna ska kunna konkurrera med USA:s rymdprogram.

Ytterligare 1 miljard euro investeras i en gemensam rymdfond som ska ge europeiska företag resurser till att nå nya landvinningar inom rymdfart. För att de stora visionerna ska kunna bli realitet hoppas Thierry Breton på att EU-kommissionen ska kunna tilldela rymdfrågor 16 miljarder euro i nästkommande budget. Hur stor tilldelning rymdfrågor får och hur stor del av visionerna som uppnås under de kommande fyra åren återstår att se.

Läs mer om rymden: