Som vanligt vid månadsskifte presenterar Steam nya siffror från sin månatliga enkät. Statistiken från juli månad bjuder inte på några större skillnader jämfört med föregående månad, åtminstone inte när det gäller hårdvara. Det visar däremot på en intressant förändring sett till vilka operativsystem som används.

Operativsystem

Procentandel

Förändring

Windows

96,49

-0,08

OSX

2,51

-0,03

Linux

1

+0,11

Föga förvånande är Windows i topp, med totalt 96,49 procent av användare. Apples OSX trillar in på andra plats med 2,5 procent, och på tredje plats finnes Linux. Den sistnämnda har i juli månad stigit till 1 procent, en ökning om totalt 0,11 procentenheter. Det låter visserligen inte som en enorm siffra, men det är en förhållandevis stor ökning. När Proton lanserades år 2018 var andelen temporärt uppe på 2 procent, men har sedan stagnerat och legat under 1 procent under längre tid.

Distribution

Procentandel

Förändring

Ubuntu 20.04.2 LTS 64 bit

0,19

+0,01

"Manjaro Linux" 64 bit

0,11

+0,01

"Arch Linux" 64 bit

0,10

0

Ubuntu 21.04 64 bit

0,06

+0,06

Linux Mint 20.1 64 bit

0,05

-0,01

En stor del av ökningen är användare med Ubuntu 21.04, som ökat med 0,06 procentenheter. Något annat intressant är att Windows (0,8 procentenheter) och OSX (0,03 procentenheter) tillsammans minskat lika mycket som Linux ökat. Det skulle kunna innebära att en stor del av de som nu valt Linux är före detta Windows-användare. Det är dock inte möjligt att bekräfta endast med den data som finns tillgänglig, då det exempelvis inte går att garantera att exakt samma användare analyserats i juli som i juni.

Utöver det har Windows tillräckligt stor andel för att det i sig ska öka sannolikheten att användare som byter operativsystem tidigare nyttjat Windows. Som vanligt i samband med Steam Hardware Survey gäller det dock att ta väldigt små förändringar med en nypa salt.

Tycker du att Linux är en fullgod spelplattform?