Skiftet från kol, olja och gas till energiproduktion utan utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser är något många företag är engagerade i. I de flesta fall handlar det om att byta till sol- och vindkraft, men det förekommer även andra satsningar. Till exempel Microsoft, som nu utforskar möjligheten att använda kärnkraft till att driva datacenter.

Nyheten kommer från Datacenter Dynamics, som skriver att Microsoft letar efter en kärkraftsexpert som kan ta jobbet som chef för det nya programmet, och ta fram och driva igenom en strategi fokuserad på så kallade små modulära reaktorer (SMR) och mikroreaktorer. Microsoft slöt nyligen ett avtal med kanadensiska elproducenten Ontario Power Generation om att köpa tillgång till företagets kärnkraft.

Microsoft har också sedan tidigare en chef för kärnteknik, Todd Noe, som skriver på Linkedin att den nya positionen inte bara är ett jobb utan en utmaning att vara med i en ”global rörelse som förändrar hur vi producerar och konsumerar energi”.

Datacenter Dynamics skriver att behovet av ny energiproduktion är skriande, då det råder kapacitetsbrist på många håll i världen, framför allt i norra delen av delstaten Virginia där datacentertätheten är större än någon annanstans. Traditionella kärnkraftverk tar ofta enormt lång tid att bygga och överskrider inte sällan sina budgetar, men små reaktorer har fått ett uppsving med satsningar hos flera tillverkare som Rolls-Royce, Last Energy och Nuscale.