Defekta diamanter som nytt lagringsmedium kanske låter märkligt, men det är vad Richard G. Monge och Tom Delord vid City College i New York föreslår. De båda forskarna har publicerat sina lovande resultat i tidskriften Nature Nanotechnology, rapporterar Techspot.

En perfekt diamant har kolatomer i en oktaedtrisk kristallstruktur, men de flesta diamanter har olika defekter som exempelvis enstaka saknade atomer eller atomer av andra grundämnen. Dessa punkter i kristallen kallas färgcenter och har studerats tidigare. Vad de två forskarna i New York nu har gjort är att använda laser av olika våglängd för att lagra upp till tolv olika ”bilder” på samma plats med varsin våglängd.

Resultatet är högre datadensitet än vad som tidigare varit möjligt för optisk lagring, som normalt slår i något som kallas brytningsgränsen och är en gräns för hur tätt information kan lagras. Diamantlagringen forskarna har tagit fram har en datatäthet på cirka 3,9 GB per kvadratcentimeter. Det kan jämföras med en Blu-Ray-skiva som ligger på knappt 0,25 GB per kvadratcentimerer.

Tekniken ändrar inte diamanterna permanent och det går att skriva över tidigare data närmast hur många gånger som helst.