Elon Musk anklagar Chat GPT-skaparna för avtalsbrott och osunda affärsmetoder. Musk menar att Open AIs samarbete med Microsoft har gjort bolaget mer fokuserat på vinst än att hjälpa mänskligheten.

Open AI har transformerats till ett de facto dotterbolag med stängd källkod till världens största teknikbolag: Microsoft. Under den nya styrelsen utvecklar de inte bara, utan även förfinar, en AGI för att maximera vinster åt Microsoft istället för att hjälpa mänskligheten. – Elon Musk

Kärnan i Musks stämningsansökan ligger i utvecklingen av GPT 4. Till skillnad från tidigare GPT-varianter som haft en öppen källkod är GPT 4:s stängd och bara tillgänglig för Open AI – och enligt Musk – även Microsoft. Open AI ämnar för GPT 4 att bli en så kallad artificiell generell intelligens (AGI) vilket innebär att den ska självständigt nå samma kognitiva nivå som en människa.

Musk menar att källkoden till GPT 4 är stängd eftersom Microsoft kan tjäna stora summor på att sälja tekniken i stället. Miljardären påstår att det går emot Open AIs tidigare löften om att utveckla offentlig AI-teknik för allmänheten. Han vill även se ett åläggande som förbjuder Open AI och Microsoft från att tjäna pengar på AGI-tekniken.

Open AI skapade en gång en icke vinstdrivande struktur som nu ersatts av en VD som drivs helt av vinstintressen och en styrelse med underlägsen teknisk expertis inom AGI och offentlig AI-policy. Styrelsen har nu en observatörsroll reserverad åt Microsoft. – Elon Musk

Musk var själv ledamot i Open AIs styrelse fram till 2018. Enligt honom ligger skulden för Open AIs utveckling främst på VD Sam Altman som står anklagad i stämningsansökan med styrelseordförande Gregory Brockman.

Open AI har inte kommenterat stämningsansökan ännu.