När EU-kommissionen i höstas presenterade de företag och produkter som klassas som grindvakter under DMA-lagen hade Apple tre produkter på listan: App Store, IOS och Safari. Kommissionen meddelade samtidigt att den skulle utreda huruvida även Ipad, eller rättare sagt Ipad OS, också ska klassas som grindvakt.

Nu är den utredningen klar, och resultatet är att Apple måste öppna Ipad OS i likhet med IOS. Företaget har nu sex månader på sig att börja följa reglerna. Det innebär framför allt att Ipad-användare i EU snart kommer kunna installera alternativa appbutiker jämte App Store och individuella applikationer direkt från utvecklarnas webbplatser.

Övriga krav som hittills bara har gällt på Iphone är att användare måste få välja standardwebbläsare när de först aktiverar plattan och avinstallera fler förinstallerade applikationer. Utvecklare måste kunna använda alternativa webbläsarmotorer.

Kommissionen skriver att Ipad OS inte når upp till det vanliga tröskelvärdet för antal användare för att klassas som grindvaktprodukt, men ligger nära och väntas öka. Dessutom är antalet företagsanvändare elva gånger högre än tröskelvärdet och utredningen fann att många företag är beroende av Ipad för att nå sina kunder.

En tidigare utredning fann att Imessage inte ska klassas som grindvakt, vilket knappast förvånade speciellt många i en region där nästan alla har Whatsapp och ”gröna bubblor” inte är något socialt problem som i USA.