Mjukvara

Mjukvaran som används är densamma för alla produkter ur Logitechs spelsortiment och går under det enkla namnet Gaming Software, som finns att ladda ner gratis från bolagets webbplats utan krav på registrering.

home.jpg

Huvudrutan består endast av ett val mellan att spara inställningar direkt i musen eller på en specifik dator. Menyn i underkant ändras beroende på val av sparläge, där vissa funktioner flyttas ut till en egen mer omfattande del.

settings.jpg

Nästa del handlar om inställningar i sensorn samt de konfigurerbara knapparna runtom musen. Sensorns DPI har ett spann mellan 200-12 000 med uppdateringsfrekvenser om 125, 250, 500 och 1 000. Upplösningen kan även ställas in upp till fem olika lägen som sedan kan väljas direkt via musen.

I samma ruta finns även möjligheter att konfigurera knapparna till sitt eget tycke med hjälp utav det förinställda funktionerna eller använda egna makroinspelningar. I övrigt så kan musen ställas in i tre olika profiler, vilket möjliggör specifikt anpassade inställningar för vissa program eller spel.

profile.jpg

Med sparning vald till dator istället för musen hamnar knappinställningarna i en egen ruta, nu även med möjlighet om specialanpassning per spel utöver profilinställningarna. Bortsett från ett annat utseende så finns samma funktionalitet som i föregående ruta.

lighting.jpg

En av de stora nyheterna med den nya modellen är RGB-belysning på logotypen och DPI-indikationerna som kan stängas av och på individuellt, men inte färgstyras oberoende av varandra. Utöver det finns även två effekter att välja på i form av Color Cycle och Breathing Effekt. Enheter ur Logitechs spelsortiment kan även färgkoordineras via mjukvaran för en synkroniserad ljuseffekt.

calibration.jpg

Kalibreringen får en mycket viktigare roll än tidigare med sin ensamrätt på justering av Lift-off avståndet och kan därmed inte ändras manuellt. Sensorn läser av ytan och mäter den högsta punkten för att uppnå lägsta möjliga Lift-off, vilket blir väldigt låg vid helt plan yta. Sparade mattor hamnar inte på musens inbyggda minne, utan håller sig per dator.

macro.jpg

Med i Logitechs Gaming Software finns även statistik för knapptryckning, både i antal och längd. Denna funktion går inte automatiskt i bakgrunden utan behöver startas manuellt, antingen direkt via mjukvaran eller att tillsätta en knapp som startpunkt. Detta kan användas för att läsa av vilka knappar som användas mest i ett spel, och hur länge de används.