De så kallade lootlådorna med digitala belöningar och föremål är numera vanligt förekommande i alla möjliga spel över flera olika genrer och plattformar. Som spelmekanik är det inte helt okontroversiellt och kritiker menar att likheterna med traditionella hasardspel och risken för spelberoende gör det skadligt, särskilt för barn och unga.

Flera länder har egna lagar som reglerar lootlådor på olika vis, men någon övergripande lagstiftning inom EU saknas. Att införa det är en strid intresseorganisationer inriktade på konsumentskydd drivit under längre tid och som nu officiellt ligger på EU:s bord. Under onsdagseftermiddagen röstade Europaparlamentet för en rapport som efterfrågar krafttag från EU-kommissionen i syfte att åtgärda problem i spelindustrin och bättre skydda konsumenter.

To make sure that in-game purchase systems and targeted advertising do not harm players, the Internal Market and Consumer Protection Committee asks for a European approach on so-called “loot boxes” - the in-game paraphernalia bought for real money to advance in the game. MEPs also want to make sure game developers avoid addiction-feeding design and take into account the age, rights and vulnerabilities of children.

Rapporten är inte att likställa med ett lagförslag, utan består istället av vad som går att lika vid problembeskrivningar och rekommendationer vad gäller åtgärder. Det innebär bland annat att EU-kommissionen står inför uppgifterna att undersöka hur lootlådor och liknande spelköp går till i nuläget och huruvida nuvarande lagstiftning innebär tillräckligt skydd för de problem rapporten tar upp.

Rapporten är dock inte endast begränsad till just lootlådor, utan berör även bland annat spel som låter användare skapa eget innehåll och möjligheter att introducera en EU-standard som informerar om exempelvis vilka köpalternativ som finns i spelet och hur mycket marknadsföring det innehåller. Därtill berörs punkter som högre krav på att verifiera spelares ålder och att införa ett obligatoriskt lägstakrav vad gäller att skydda spelares personliga integritet.

Det är inte heller begränsat till att undersöka eventuella negativa effekter och risker, utan redogör även för positiva sociala aspekter och hur spel kan vara värdefullt i lärosyfte. Där föreslås även större satsningar på att främja utvecklingen inom EU, för att i framtiden ta ledningen på den globala spelmarknaden.

Läs mer om lootlådor: