Sedan några veckor tillbaka väcker EU-förslaget "Chat Control 2.0" stor debatt. Förslaget syftar till att stoppa sexuellt utnyttjande av barn och unga på internet genom obligatorisk övervakning av kommunikationstjänster. I läckta EU-dokument framgår hur 20 olika EU-länder ställer sig i frågan, med totalt 15 stycken för. Därtill framgår att Spanien vill vidta större åtgärder mot krypterad kommunikation.

Ur vår synvinkel vore det önskvärt att genom lagstiftning förebygga att EU-baserade tjänsteleverantörer implementerar end-to-end-krypering. – Spaniens EU-representanter

I dokumenten uppges Spaniens representanter anse att det vore fördelaktigt att nyttja förslaget för att i längden förebygga att end-to-end-kryptering används överhuvudtaget. Det är skarp kontrast mot den kritik som riktas mot "Chat Control 2.0", där just genomsökning av end-to-end-krypterad kommunikation är särskilt kritiserat.

Enligt säkerhetsexperter är genomsökning av end-to-end-krypterad kommunikation endast möjligt att göra med hjälp av en bakdörr av något slag, som i sin tur öppnar för stora säkerhetsbrister. Av de fem länder som tagit avstånd till förslaget återfinns bland annat Tyskland och Finland. Sveriges regering har valt att inte ta ställning i frågan, eftersom det i Sveriges roll som ordförande i EU ingår att föra kommissionens förslag framåt inför ministerrådet på ett neutralt vis.

Källa: Wired