Sedan våren 2017 när AMD lanserade arkitekturen Zen har AMD så sakteligen klättrat uppåt, från ett företag i irrelevans och kris till att få allt mer hälsosamma finanser. Åren 2018 och 2019 visade på ett företag som åter hade fötterna på fast mark, men när de nu redovisar resultaten för helåret 2020 är det mer än så.

AMD:s helårsrapport 2020

2020

2019

2018

2017

Intäkter

$9 763 miljoner

$6 731 miljoner

$6 475 miljoner

$5 250 miljoner

Rörelsevinst

$1 369 miljoner

$631 miljoner

$451 miljoner

$127 miljoner

Nettovinst

$2 490 miljoner*

$341 miljoner

$337 miljoner

-$33 miljoner

Bruttomarginal

45%

43%

38%

34%

När AMD presenterar sin helårsrapport framgår att intäkterna ökat rejält med 45 procent, från runt 6,7 till 9,8 miljarder dollar, och tillväxten tillskrivs alla divisioner inom bolaget. För helåret görs en nettovinst på närmare 2,5 miljarder*, varav runt 1,3 miljarder är av skattetekniska skäl och som kom in under fjärde kvartalet. Trots detta handlar det om en ökning på cirka 350 procent jämfört mot 2019 års 341 miljoner.

Inom Computing and Graphics lanserades AMD Ryzen 4000-serien för bärbara datorer, som omfamnades av tillverkare i större utsträckning än någon annan processorgeneration från AMD. Under hösten lanserades Ryzen 5000 med arkitekturen Zen 3 för stationära och fick kort därefter sällskap av grafikkorten Radeon RX 6800, RX 6800 XT och RX 6900 XT, vilka efter år av ökenvandring åter satte AMD på prestandakarta.

Inom kategorin Enterprise, Embedded and Semi-Custom fortsatte försäljningen av processorerna Epyc för servrar att öka. En stor händelse för divisionen under året var lanseringarna av Microsofts och Sonys spelkonsoler Xbox Series S/X respektive Playstation 5, vilka använder skräddarsydda kretsar från processormakaren.

Revenue-AMD-2020.png

AMD:s kvartalsrapport Q4 2020

Q4 2020

Q4 2019

Q3 2020

Intäkter

$3 244 miljoner

$2 127 miljoner

$2 801 miljoner

Rörelsevinst

$570 miljoner

$384 miljoner

$449 miljoner

Nettovinst

$1 781 miljoner*

$170 miljoner

$390 miljoner

Bruttomarginal

45%

45%

44%

I samband med helårsrapporten presenteras resultaten för fjärde kvartalet, som uppenbart står för en stor del av AMD:s framgång för året. På årsbasis ökade bolagets intäkter med drygt 52 procent och jämfört mot föregående kvartal är uppgången 16 procent. Nettovinsten för fjärde kvartalet är hela 1 781 miljoner*, varav en betydande del om cirka 1 300 miljoner är tidigare nämnda engångssumma.

Nedbrutet till de olika avdelningarna stod Computing and Graphics, som innefattar processorer och grafikkort, ökade intäkterna med dryga 17,9 procent till 1 960 miljoner på årsbasis. Rörelseresultatet landade på 420 miljoner, upp från 360 miljoner fjärde kvartalet 2019.

Kategorin Enterprise, Embedded and Semi-Custom hade under kvartalet intäkter på 1 284 miljoner, hela 276 procent högre på årsbasis. Anledningen är lanseringarna av Sonys och Microsofts nya spelkonsoler. Rörelseresultatet blev här 243 miljoner och 540 procent högre än 45 miljoner för fjärde kvartalet 2014.

När AMD blickar framåt förutspås intäkter på runt 3,2 miljarder, plus-minus 100 miljoner, och en ökning om 79 procent jämfört mot första kvartalet 2020. AMD räknar också med en något ökad bruttomarginal från 45 till 46 procent, vilket tar bolaget en procentenhet närmare sitt långsiktiga 50-procentsmål.

Kvartalsrapporter från AMD år 2020: