Den amerikanska storbanken Wells Fargo ska förra månaden ha sparkat ”fler än ett dussin anställda” som använt programvara eller enheter för ”simulering av tangentbordsaktivitet som gav intryck av aktivt arbete”, skriver Bloomberg.

Bloomberg baserar sina uppgifter på anmälningar som kommit in till FINRA, USA:s reglerare av finansmarknader, där det framkommer att samtliga av de avskedade tillhörde Wells Fargos avdelning för förmögenhets- och investeringsförvaltning.

Oklart hur de anställda avslöjades

Då covid-19-pandemin ledde till att många började jobba på distans växte marknaden för programvara som företag kan använda för att övervaka distansarbetande anställda, så kallad bossware.

Det ledde i sin tur till att populariteten ökade för programvara som automatiskt simulerar musrörelser och tangentbordstryckningar, samt så kallade ”mouse jigglers” – USB-stickor som kan köpas på nätet och kopplas in i datorn för att se till att musen hålls i rörelse så att användarens status inte sätts till ”borta” eller att datorn försätts i viloläge.

Det har ännu inte framkommit några detaljer kring hur det gick till när de nu avskedade medarbetarna avslöjades med det som banken anser vara ”oetiskt beteende”.

Det är också oklart om de anställda jobbade på bankens kontor eller på distans. Enligt Wells Fargos hemsida erbjuds dock möjlighet till hybridarbete för flera av tjänsterna, så det är möjligt att de nu avskedade personerna arbetade åtminstone deltid på distans.