Intels nästa processorfamilj Core 12000-serien "Alder Lake" har planerad lansering mot slutet av året. Ett steg till ny nod och ny generation ser dock även ut att innebära en ökad strömtörst, jämfört med Core 11000-serien. På Twitter publicerar användaren HXL en bild föreställande Intels rekommendationer för strömförsörjning med 12 V, som enligt bildens stämpel härstammar från Fcpowerup.

E8CIwqqUYAgUN2u.jpg

Enligt bilden rör det sig om samma fyra kategorier sett till Thermal Design Power (TDP) som de två tidigare generationerna. Detsamma gäller siffrorna för kontinuerlig ström med undantag för den sista kategorin. Det är därmed inte endast nästa generations grafikkort som ryktas bli så strömtörstiga som 500 watt (W) – baserat på toppvärden kan processorer ur Core 12000-serien teoretiskt landa på en maximal effekt på över 500 W.

TDP-värde

Toppvärde (A)

Maximal effekt (W)

Ökning

165 W

45

540

+12,5%

125 W

39

468

+14,7%

65 W

38,5

462

+28,3%

35 W

20,5

246

+24,2%

Det är vid toppvärdet det är som störst skillnader, med ökningar på över 20 procent för vissa segment, jämfört med de två föregående generationerna. Den största ökningen sker för processorer med ett TDP-värde på 35 W respektive 65 W, som ökar 24,2 respektive 28,3 procent. Då TDP-värde inte behöver överensstämma med strömbudget är det dock inte något underligt med att de överstiger de värden som anges där.

Utöver det är det viktigt att ta i beaktning att detta är just toppvärden. Processorer har generellt sett en nominell strömbudget som kallas "PL1", som specificerar den nivå som processorn kommer att förhålla sig till under långtida belastning. De siffror som ses i bilden och tabellen representerar en tillfällig förhöjd strömbudget som endast tillåts nås under en mycket begränsad tid, kortare än en sekund, under maximal belastning.

Läs mer om processorer: