Kretstillverkaren Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ligger i framkant när det gäller tillverkningsteknik och produktionskapacitet, men med extremt hög efterfrågan har bolaget likt andra halvledarjättar inte haft möjlighet att möta efterfrågan på senare tid. Långa köer, välfyllda orderböcker samt storslagna expansionsplaner är resultatet, och både EU och USA lockar med stora summor för att viss tillverkning ska ta plats på hemmaplan.

Därför är elektronikhyllorna tomma – kretsbristen förklarad

I en längre artikel vänder tidskriften Time blicken mot just TSMC, för att bland annat beröra hur aggressiv prissättning och stora försäljningsvolymer etablerade företaget som den största spelaren på halvledarmarknaden. Den rådande kretsbristen berörs också, dels ur det brett uppmärksammade problemet med kretsbrist inom bilindustrin. Dels inom teknikbranschen, där TSMC:s styrelseordförande Mark Liu menar att leverantörskedjan tjuvhållit på kretsar istället för att använda dem i produkter.

Amid what was described as a global chip shortage, more chips were being sent to factories than were leaving them in products, meaning “there are people definitely accumulating chips who-knows-where in the supply chain,” says Liu.

To fix things, Liu ordered his team to triangulate different data points to decipher which customers were truly in need and which were stockpiling. “We are learning too, because we didn’t have to do this before,” says Liu. It forced him into tough decisions to delay orders for valued clients whose immediate need was judged to be less acute. “Sometimes [customers] may not be satisfied, but we just have to do what’s best for the industry.” – Time

Liu beskriver att de levererade fler kretsar än vad deras vissa kunder nyttjade, men att det inledningsvis var oklart var de globalt eftertraktade komponenterna fastnade. TSMC valde därför att gräva djupare för att identifiera kunder med överskott av kretsar, för att istället prioritera de med ett faktiskt skriande behov. Här antyds att bovarna i dramat var andra aktörer i tillverkningsledet, snarare än direkta kunder som AMD, Apple och Qualcomm.

Tilläggas bör avslutningsvis att artikeln inte nämner exakt vilken typ av kretsar som hamnat i tillfällig malpåse. Inte heller den bakomliggande anledningen till hyllvärmandet presenteras. Att fortsatt hålla tillgången begränsad och exempelvis sälja till högre priser är en möjlig anledning, men det kan lika gärna handla om företag som bunkrat upp för framtiden – trots ett större behov hos andra aktörer.

Läs mer om TSMC: