Prestanda: Divx-komprimering och Winrar

I Divx-komprimeringen ger L2-cache lite bättre prestanda.

QX9650 är lite bättre här och mer L2-cache ger en märkbar förtjänst.