Välbekanta Nvidia är en av de viktigare jättarna inom datorbranschen. Nästan lika känd är företagets läderklädda VD, Jensen Huang, som var med och grundade Nvidia år 1993 och styrt skutan hela vägen. Det har gått 30 år sedan dess och Jensen Huang har hunnit fylla 60 år, och med det ställs frågan om hur länge han vill stanna kvar på sin post.

I en intervju med CNBC frågade de hur länge Jensen Huang planerar att fortsätta som VD på Nvidia. Han svarar att han fortfarande är frisk och pigg, samt har kvar stor entusiasm och intresse för sitt arbete på Nvidia. Jensen Huang utvecklar med att han är omgiven av fantastiska individer som inspirerar honom till fortsatt viktigt arbete för både företaget och de anställda.

Well, as you can tell I'm sprightly and quite enthusiastic and energetic yet. I'm surrounded by amazing people, they keep me inspired and I feel that we can do great things together. They give me so much confidence in what we can do, and the impact we can make. I feel that I'm making a real contribution to the company and to them, and to creating an environment where we can make really amazing contributions.

So I think for so long as I believe I can do that, and I don't know exactly how long that's going to be, but three or four decades I would say. Another four decades I'll be robotic, and then maybe another three or four decades after that. Hopefully I'll get to enjoy this for a very long time. – Jensen Huang, VD på Nvidia

Så länge han är fortsatt kapabel, entusiastisk och gör en viktig insats vill han därmed sitta kvar på sin VD-post. Exakt hur länge det blir vet han inte, men han höftar med tre till fyra årtionden till. Med en sådan tidsplan skulle Jensen först tacka för sig när han börjar närma sig 100 år.

Avslutningsvis skämtar Jensen Huang om att han efter sin avgång kan fortsätta några årtionden till, men som en robot-Jensen. Huruvida den föreslagna roboten kan få en egen garderob med läderjackor får framtiden utvisa.