Den som föredrar att utforska internet utan att bli spårad av diverse webbsidor har ett flertal alternativ till sitt förfogande, där webbläsaren Brave är en av de mer namnkunniga. Webbläsaren erbjuder sedan tidigare möjlighet att blockera spårningsförsök och nu meddelar utvecklarna bakom projektet att Brave får stöd för protokollet Interplanetary File System (IPFS).

Brave_ipfs-uri.jpg

IPFS är ett så kallat peer-to-peer-protokoll (P2P), där ett nätverk av noder hjälps åt med att leverera innehåll till klienten, vilket i det här fallet är webbläsaren Brave. Till skillnad från webbens standardprotokoll HTTP/HTTPS, som använder centraliserade servrar för att överföra information, skickas uppgifterna mellan P2P-noder. Resultatet är en decentraliserad struktur där uppgifter inte endast är åtkomliga på enskilda servrar.

Today, Web users across the world are unable to access restricted content, including, for example, parts of Wikipedia in Thailand, over 100,000 blocked websites in Turkey and critical access to COVID-19 information in China. Now anyone with an internet connection can access this critical information through IPFS on the Brave browser. – Molly Mackinlay, projektansvarig IPFS

Den decentraliserade strukturen innebär också att innehåll på webben blir mindre känsligt för censur, då den inte är knuten till specifika servrar. Enligt utvecklarna själva kan tillvägagångssättet komma till användning i regioner där politiska intressen vill undanhålla olika typer av innehåll från olika grupper i samhället, eller där desinformation sprids från offentligt håll.

En annan fördel uppges vara bättre prestanda, då användarens klient kan ansluta till närmaste nod istället för att kommunikationen ska gå till en HTTP-ansluten server som kan befinna sig betydligt längre bort, med tillhörande fördröjning i kommunikationen. IPFS ska även medföra lägre driftkostnader, då belastningen inte hamnar på enskilda servrar i samma utsträckning som med den centraliserade HTTP-modellen.

Brave_ver1-19.jpg

Fördelarna som den decentraliserade strukturen medför kräver dock att ett stort antal användare utgör nätverket av noder. Brave uppskattas på månadsbasis ha 24 miljoner användare, vilket gör den till en liten aktör jämfört med jättarna Google Chrome, Microsoft Edge och Mozilla Firefox. För den som vill dra sitt strå till IPFS-stacken finns nya Brave 1.19 tillgänglig för nedladdning.

Låter ett decentraliserat internet som en god idé för dig? Använder du Brave som webbläsare sedan tidigare? Dela med dig i kommentarerna!