Skolplattformen är en gemensam digital plattform för förskola, grundskola och gymnasium i Stockholm, framtagen av flera konsultbolag på uppdrag av Stockholms stad. Sedan lansering har systemet dragits med buggar och allvarliga säkerhetsbrister, vilket föranledde att en grupp föräldrar på eget initiativ tog fram en egen applikation – Öppna Skolplattformen.

Genom att använda samma Application Programming Interface (API) som Skolplattformen blev den Öppna Skolplattformen en alternativ, enligt initiativtagarna, bättre lösning. Stockholms stad å sin sida menade att applikationen olovligen hämtade ut information, vilket följdes av en polisanmälan samt försök att på teknisk väg störa ut alternativet.

Efter alla turer läggs polisutredningen nu ned, något Dagens Nyheter (DN) var först att rapportera om. I en kort bekräftelse gör polisen gällande att myndigheten inte anser att initiativtagarna till Öppna Skolplattformen begått något brottsligt. Samtidigt rapporter Ny Teknik att historien kan komma att få en ny vändning.

Vi tittar på att göra en motanmälan om förtal, eftersom staden i ganska så skarpa ordalag pratade om Öppna Skolplattformen som olaglig. – Christian Landgren, en av initiativtagarna till Öppna Skolplattformen

I polisanmälan gjorde Stockholms stad gällande att initiativtagarna hämtat ut uppgifter de inte haft tillstånd till, varför Stockholms stad "inte såg något annat än att vi måste polisanmäla". Christian Landgren, en av personerna bakom applikationen, berättar för Ny Teknik att en motanmälan om förtal övervägs då Öppna Skolplattformen i så skarpa ordalag dömts ut som olaglig.

När polisanmälan gjordes i april anklagade Stockholms stad bland annat Öppna Skolplattformen för att olovligen ha hanterat personuppgifter. Detta trots att staden i en egen utredning i februari visat att så inte var fallet. Hantering av personuppgifter i applikationen sker enbart i användarnas enheter, påpekar Landgren.

Skolplattformen som tog flera år att utveckla och uppskattas ha kostat en miljard kronor har fått massiv kritik, inte minst av Datainspektionen som utfärdade ett vite på fyra miljoner kronor för bristande säkerhet kring hur just personuppgifter hanterats.

Läs mer om Öppna Skolplattformen: