Att det råder brist på kretsar undgår inte någon. Vid sidan om skriande brist på komponenter för persondatorer har bland annat bilindustrin tvingats skala tillbaka tillverkningen, då tillgången på kretsar blivit en flaskhals. Det här fick världens ekonomiska stormakter att vädja till Taiwans regering att få kontraktstillverkaren (eng. foundry) TSMC att prioritera biltillverkarna.

Nu framgår att det kan bli ännu svårare för företag att få tag på kretsar. Branschtidningen Digitimes rapporterar att Taiwans inhemska foundry-aktörer Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), United Microelectronics (UMC), Vanguard International Semiconductor (VIS) och Powerchip Semiconductor Manufacturing (PSMC) börjar prioritera sedan länge etablerade kunder.

Vilka dessa kunder är framgår inte, men med största sannolikhet ingår större aktörer såsom Apple, AMD, Qualcomm och Nvidia. Enligt rapporten skapar det här problem för mindre företag och startups, vilka redan har svårt att få allokering hos kontraktstillverkarna. Det gäller även de aktörer som är beredda att betala extra för att få ta del av den begränsade kapaciteten.

Den rådande kretsbristen är en effekt av fjolårets utbrott av coronapandemin. Inledningsvis drog många företag i bromsen och avbeställde sina ordrar av rädsla för en ekonomisk kris. Till sommaren när det stod klart att pandemin inte hade den ekonomiska inverkan många befarat började lagren sina och företag började istället lägga stora ordrar för att möta marknadens efterfrågan, men också att åter fylla sina uttömda lager.

Parallellt med detta har företag ställt om och många som tidigare jobbat på kontor är hemma, vilket driver på efterfrågan på datorer. Än så länge finns inget ljus i sikte och bristen på kretsar väntas fortgå till åtminstone långt in på år 2022.

Läs mer om bristen på kretsar: