I en Discord-kanal dedikerad Ethereum råder kryptovalutans community-ansvarige Tim Beiko användare att investera konservativt och planera för ett nollresultat senast till slutet av 2021. En skärmdump av meddelandet har letat sig ut på forumet Reddit, där användare spekulerar i att det potentiellt endast återstår 6–8 månader effektiv brytning av kryptovalutan med hjälp av grafikkort.

69za08fft5w61.png

Ethereum använder vad som kallas Proof of Work för att verifiera transaktioner och skapa nya block i kedjan. För processen är beräkningskraft grundläggande, och i Ethereums fall krävs huvudsakligen beräkningskraft med högpresterande grafikkretsar. För att nå lönsamhet behöver miners många grafikkort, vilket både belastar konsumentmarknaden och är mycket energikrävande.

Det är känt sedan tidigare att Ethereum arbetar mot vad de kallar Eth2, som flyttas från Proof-of-Work till Proof-of-Stake. Enligt utvecklare bakom Eth2 ska det erbjuda bättre skalbarhet, säkerhet och bli mer hållbart ur miljöperspektiv.

Unlike proof-of-work, validators don't need to use significant amounts of computational power because they're selected at random and aren't competing. They don't need to mine blocks; they just need to create blocks when chosen and validate proposed blocks when they're not. – Ethereum.org

Ett skifte till Proof-of-Stake eliminerar behov av hårdvara som krävs idag. I sommar väntas även uppdateringen eip-1559 som förändrar hur prissättningen fungerar. Om behovet av hårdvaran försvinner och värdet förändras kan många miners stå med stora investeringar i grafikkort som inte längre lönar sig. Det är sannolikt att de då istället börjar sälja av sin hårdvara för att minska förlusterna och att efterfrågan på nya grafikkort sjunker, vilket skulle gynna vanliga entusiaster.

Ett argument mot att Ethereums skifte skulle innebära lättnader för konsumentmarknaden är att en alternativ kryptovaluta kan gå in och ta dess plats. Det är dock värt att ta i beaktning att det i nuläget inte finns någon alternativ kryptovaluta vars marknadsvärde är jämförbart och nyttjar beräkningskraften hos grafikkort.

Tim Beiko flaggar tydligt för att det är något på gång, och det återstår att se vilka konsekvenser det får.

Läs mer om kryptovalutor: