Apple har under senaste tiden fokuserat på nya möjligheter för användare att begränsa datainsamling, något som orsakat reaktioner hos de som livnär sig på riktad reklam, däribland Facebook. Oron är inte helt obefogad, då nuvarande statistik visar att nästan 90 procent av alla IOS-användare väljer bort datainsamling.

I februari uppdaterade Facebook Whatsapps policy på ett vis som drog tillbaka möjligheten att inte dela sin data med Facebook, en policy som på grund av GDPR förbjöds i EU. Nu har en ny uppdatering släppts, som fått tyska myndigheter utfärda ett föreläggande som stoppar all datainsamling i Whatsapp i tre månader. Det rapporterar Bloomberg.

Den nya uppdateringen är snarlik den som förbjöds tidigare i år. Likt den första måste användare acceptera Whatsapp nya policy innan ett visst datum för att kunna fortsätta använda tjänsten, i det här fallet innan den 15 maj. Johannes Caspar på dataskyddsmyndigheten i Hamburg menar att uppdateringen är otydlig och vilseledande samt innehåller motsägelsefull information. Vidare anser Caspar att det saknas transparens och att användare inte ges en tillräckligt tydlig bild av vad konsekvenserna av att acceptera Whatsapp nya policy är.

The data protection scandals of the last few years from “Cambridge Analytica” to the data leak that recently became known, which affected more than 500 million Facebook users, show the extent and the dangers of massive profiling. This not only affects privacy, but also the possibility of using profiles to influence voter decisions in order to manipulate democratic decisions. Johannes Caspar, Dataskyddsmyndigheten i Hamburg

Caspar tar även upp Cambridge Analytica som exempel på farorna med omfattande datainsamling och profilering, och antyder att det kan finnas fog till oro för att den typen av profilering skulle kunna påverka demokratiska beslut. Han ber även den europeiska dataskyddskommittén att ta frågan vidare till EU-nivå för att utvärdera huruvida Whatsapps policy bryter mot GDPR.

Facebook menar att de inte bryter mot några lagar eller har gjort något fel. I ett uttalande till Bloomberg anser de att Caspar och dataskyddsmyndigheten i Hamburg missförstått policyn och att de inte ämnar stoppa sin uppdatering.

Läs mer om Facebook: