Twitter är en välanvänd social plattform när det handlar om rykten och läckor. Generellt sett är det särskilda profiler som ägnar sig åt det. Den här gången var det däremot en Intel-chef som oavsiktligt publicerade en bild som avslöjade detaljer om vad som sannolikt blir Thunderbolt 5. Den raderades kort efter, men hann sparas av bland annat Anandtech.

Q293_575px.jpg

Bilden är tagen i ett av Intels forskningscenter och på väggen syns en affisch med titeln "80G PHY Technology". Det innebär att Intel arbetar på ett fysiskt skikt (PHY) för en bandbredd om 80 Gbps. Detta innebär att Thunderbolt 5 i sådant fall skulle dubbla de 40 Gbps som nuvarande Thunderbolt 4 är specificerad till.

På andra raden går det att läsa "USB 80G is targeted to support the existing USB-C ecosystem". Sedan Thunderbolt 3 introducerades nyttjas kontaktdon av typen USB Type-C och baserat på affischen ser det ut att planeras även för nästa generation. De nämner även att hastigheterna ska uppnås med en ny teknik vid namn "PAM-3". PAM står för pulsamplitudmodulering och är en kodningsteknik. PAM-3 ska tillåta fler bitar att sändas per cykel jämfört med nuvarande NRZ-kodning, men utan den ökade komplexitet redan existerande varianten PAM-4 innebär.

Sist går det att läsa "[...] N6 test-chip focusing on the new PHY technology is working in [...] showing promising results". TSMC har en nod som kallas N6 men då första ordet saknas skulle det kunna vara en förkortning för något helt annat. Från resterande mening ser det ut som att tekniken fungerar i laboratoriemiljö med lovande resultat.

Läs mer om anslutningsmetoder: