År 2021 slog Intel omsättningsrekord och det blå laget klev in i år 2022 med till synes vind i seglen. Det blev inte långlivat och vinden mojnade och försvann när Intel för första gången på över 30 år gick back i nettoresultat redan vid årets andra kvartal. När bolaget nu redovisar 2022 års sista siffror är det fortsatt dystert.

Med nedgång över nästa hela brädet går årets fjärde kvartal inte att beskriva som annat än brakförlust. Ställt mot föregående år tappar Intel 32 procent i omsättning och landar på 14 miljarder USD, att jämföra med 20,5 miljarder USD förra året.

intel4.jpg

Än värre är resultatet vad gäller nettovinst. Samma period året innan genererade 4,6 miljarder USD, men den här gången går Intel istället back med 700 miljoner USD, motsvarande nästan 7,2 miljarder kronor. Det är en förlust som innebär ett rejält tapp på 114 procent i nettoresultat.

intel ccg.png

Vid en närmare titt på Intels olika segment sker en omfattande förlust i Client Computing Group (CCG), vilket omfattar bland annat Core-märkta processorer för konsumenter. Likt tidigare kvartal påpekar Intel att den extra fart hela branschen fick under coronapandemin stannat av och med det även omsättningen. Under 2022 års fjärde kvartal omsätter bolaget endast 6,6 miljarder USD – en minskning om 36 procent ställt mot de 10,3 miljarder som omsattes året innan.

intel ai.jpg

Vidare till datacenter- och serversegmentet ser situationen inte muntrare ut. Segmentet var en drivande faktor under 2021, som såg både återhämtning och ökade beställningar i samband med att pandemins restriktioner lättade. Så är inte fallet för år 2022, och under årets sista kvartal minskar omsättningen med 33 procent samtidigt som marginalerna slår i botten.

Med de många och långa förseningar som följt Intels senaste generation Xeon-processorer och arkitekturen "Sapphire Rapids" är förlust inte helt oväntat, och Intel uppger själva att hård konkurrens är en bidragande faktor. Andra skäl som listas är bland annat investeringar i framtida generationer och tillverkningstekniker.

intel övrig.jpg
intel nex.jpg

Under 2022 lanserade Intel slutligen de första grafikkorten i Arc-familjen, vilka tillhör segmentet Accelerated Computing Systems and Graphics Group (AXG). Där lyckas Intel öka omsättningen med 1 procent på årsbasis, men några enorma skillnader uteblir. Medan förlusterna minskar är vägen till lönsamhet fortfarande lång.

Även Foundry Services omsättning går upp med 30 procent, det vill säga Intels satsning på kontraktstillverkning. Trots ökningen uppger Intel att de fortfarande går i förlust och att det behövs fortsatta större investeringar ge rum för tillväxt.

tillväxt.jpg

När Intel blickar mot framtiden är det ett kort spann som redovisas, i form av spådomar om första kvartalet 2023. Årets första månader väntas innebära ytterligare minskad omsättning och några utsikter för hela året saknas helt.