AI vågen är här och allt fler stora företag hoppar på trenden med språkmodeller, så kallade large language models (LLM). Den senaste tiden har satsningar från Google och Microsoft varit på tapeten och fler lär dyka upp det kommande året. Nu presenterar Meta Llama, men det är inget sydamerikanskt kameldjur som står på menyn. Förkortningen står för istället för "Large Language Model Meta AI", men till skillnad från Google och Microsoft är det mer av en smygstart.

Today we’re releasing a new state-of-the-art AI large language model called LLaMA designed to help researchers advance their work. LLMs have shown a lot of promise in generating text, having conversations, summarizing written material, and more complicated tasks like solving math theorems or predicting protein structures. – Mark Zuckerberg, VD på Meta

Meta skriver i ett blogginlägg att Llama jobbar på en mindre skala jämfört med andra språkmodeller, vilket betyder att det krävs mindre datorkraft och färre resurser för att driva systemet. Hur kompetent Metas språkmodell blir är för tillfället okänt, men systemet är tränat i 20 olika språk och nyttjar publik data från bland annat CCNet, C4 och Wikipedia.

Till skillnad från liknande satsningar från Open AI och Google siktar Meta primärt på att erbjuda Llama till forskare och för icke-kommersiell verksamhet. Det är möjligt att ansöka om tillgång till Llama och Meta granskar ansökningarna från fall till fall. Hur framtiden ser ut för Llama återstår att se för tillfället, men det vore inte helt oväntat om språkmodellen bakas in i Metas produkter som Facebook och Instagram.