Den rådande bristen på kretsar har riktat strålkastarljuset mot det faktum att en betydande andel av världens kretsar, hela 75 procent, tillverkas i Asien. Där är det en aktör som dominerar, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Det har fått europeiska och amerikanska politiker att vilja flytta hem stora delar av tillverkningen.

Därför är elektronikhyllorna tomma – kretsbristen förklarad

Från EU-håll har det talats om att etablera en inhemsk halvledarallians bestående av kretstillverkare som STMicroelectronics, NXP och Infineon. Dessa ska sällskapas av ASML som är världsledande inom litografiska verktyg och ensam leverantör av EUV-maskiner, vilka är helt centrala för tillverkning av de mest avancerade kretsarna.

Nu uttalar sig EU-kommissionären Thierry Breton om att unionen är redo att göra "betydande" investeringar för att bygga ut Europas kretstillverkning med tillhörande leveransled. Finansieringen av projektet ska komma från flera EU-program, däribland EU:s coronafond på 750 miljarder euro, motsvarande runt 7 600 miljarder kronor, varav 20 procent är öronmärkta för digitaliseringsprojekt.

EU-kommissionären berättar att han i ett första steg vill bygga ut kapaciteten för kretsar på äldre tekniknoder, vilka är de som används inom viktiga sektorer såsom bilindustrin. På längre sikt är målet att till år 2030 tillverka 20 procent av världens kretsar och ha förmågan att producera avancerade kretsar på 2-nanometerstekniker.

We are not in a position where we are dying for (foreign chipmakers) to come, we are in a position where we want to offer them the opportunity to come, to invest in our continent and to enhance the security of supply [...] Hopefully we will be able to move quickly, and when I say quickly - it's a matter of months not years.

Trots den skriande kretsbristen som uppstått menar Breton att EU inte är desperat att få utomstående aktörer att investera i Europa, utan är i en position där de kan "erbjuda" företag att investera inom unionens gränser. I samma andetag talar han om förhoppningar att kunna gå snabbt fram, med besked inom de kommande månaderna. Målet är att få TSMC, Samsung eller Intel att vilja investera och bygga fabriker i Europa. TSMC har öppet kallat planerna "orealistiska".

Innan Asien blev världsdominerande på området var situationen den omvända på 1990-talet, då stora delar av tillverkningen ägde rum i Europa och USA. Från amerikanskt håll talas det om att landet under 1990-talet hade en marknadsandel om 37 procent, något som idag ligger på endast 12 procent. Dagens situation kan kort och gott tillskrivas ekonomi.

I takt med att kretsarna blivit alltmer avancerade har också kostnaderna för utveckling och forskning tillsammans med fabrikerna och verktygen som krävs skenat. Det här har gjort att företag en efter en hoppat av racet om att ligga i teknisk framkant, där TSMC, Samsung och Intel nu är ensamma om att ta fram spjutspetsteknik inom halvledare. Investeringarna för trions forskning och kapitalinvesteringar räknas i hundratals miljarder dollar, eller biljoner kronor.

På andra sidan Atlanten är det politiska maskineriet i full gång med att skjuta till investeringar på området. Biden-administrationen vill investera 50 miljarder dollar för forskning och tillverkning av kretsar. I senaten arbetar Demokraterna och Republikanerna över blockgränsen på ett nödpaket om 52 miljarder dollar, som ska användas över en femårsperiod.

Kapprustningen från EU:s och USA:s håll går inte obemärkt förbi i Asien, som förutom att bygga ut kapaciteten för att möta världens efterfrågan vill behålla regionens dominerande ställning. Med en investeringsfond på 150 miljarder dollar vill Kina till år 2030 kapa beroendet av utländska aktörer och bli helt självförsörjande på området.

Sydkoreas regering gick nyligen ut med att de i samarbete med 153 inhemska bolag ska investera 450 miljarder dollar över en tioårsperiod. I spetsen är Samsung med 151 miljarder dollar och minnestillverkaren SK Hynix med 93 miljarder dollar. I Taiwan har TSMC ensamt gått fram med 100 miljarder dollar över de kommande tre åren och har antytt att mer är på gång.

Läs mer om kretsbristen: