Redan under år 2019 började datorentusiaster märka av effekterna av en kretsbrist, vilket föranleddes av underinvesteringar i nya fabriker. Det här slog till med full kraft i samband med coronapandemin och nu råder det brist på praktiskt taget alla former av elektronik, något som lett till såväl låg tillgång som prishöjningar.

Nu meddelar Raspberry Pi att de tvingas till prishöjningar av sina vida populära enkortsdatorer med samma namn. För att understryka allvaret i bristen skriver Raspberry Pi att de trots ansträngningar från eget håll och med hjälp av Sony endast kommer kunna leverera runt sju miljoner enheter för helåret 2021, vilket är mer eller mindre exakt samma nivåer som för 2020. Vidare är marginalerna pressade och ingen ljusning är i sikte ens under nästa år.

Först och främst anges att Raspberry Pi 4 med 2 GB primärminne med en prispunkt på 35 dollar inte längre är ekonomiskt hållbar, varför Raspberry Pi skruvar tillbaka klockan och höjer från 35 dollar till ursprungliga priset 45 dollar. För att fortsatt kunna erbjuda en produkt på 35 dollar återintroduceras Raspberry Pi 4 med 1 GB primärminne.

Vad gäller kretsbristen och tillgänglighet slår den olika hårt mot olika enkortsdatorer från Raspberry Pi. Framförallt är det svårt att få tag på systemkretsar tillverkade på den äldre tillverkningstekniken 40 nanometer, det vill säga alla modeller förutom Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 400 och Compute Module 4. De tre senare har systemkretsar tillverkade på 28 nanometer, vilket dock inte innebär att de är helt förskonade i sammanhanget.

Till följd av bristen på framförallt systemkretsar tillverkade på 40 nanometer prioriterar Raspberry Pi Compute Module 3, Compute Module 3+ och Raspberry Pi 3B, medan Raspberry Pi 3+ nedprioriteras.

None of these are palatable decisions. In the entire history of Raspberry Pi, we have never increased the price of a product, and have often been able to reduce prices between, and sometimes within, generations. Likewise, long-term availability of our products, from stock, is a core part of our value proposition to industrial customers. But this set of temporary changes is the best way we can see to support all our customers through these strange times.

Raspberry Pi är noga att påpeka att prishöjningarna endast är tillfälliga och att målbilden är att åter sänka priserna när bristen på kretsar och elektronik lättar.