EU-parlamentet utreder ett förslag om en gemensam standard för laddare inom EU. Syftet är att underlätta för medborgare samtidigt som det ska reducera de stora mängder elskrot som laddare genererar årligen. Då Apple är ensam med egen standard för mobilladdare blir företaget i praktiken det största målet för förslaget.

Apple svarar nu på EU:s förslag, rapporterar Reuters. Företaget menar att den gemensamma standarden både skulle hämma innovation och vara kontraproduktiv för vad den ska uppnå. Enligt Apple är en standard onödig då branschen ändå anammar USB Type-C antingen som anslutning eller via adaptrar.

We believe regulation that forces conformity across the type of connector built into all smartphones stifles innovation rather than encouraging it, and would harm consumers in Europe and the economy as a whole. We hope the (European) Commission will continue to seek a solution that does not restrict the industry’s ability to innovate

Apple menar att en påtvingad standard skulle hämma innovation bland företag som bäst väljer tekniska lösningar själva. En undersökning beställd av Apple visar att en påtvingad reglering skulle medföra en kostnad på 1,5 miljarder euro, och konstaterar att detta vida överstiger besparingen på 13 miljoner euro som en standard uppskattas medföra.

Apples uttalande berör inte frågan om mängden elskrot som flera standarder för laddning genererar årligen. Sett till marknaden för mobiltelefoner är Apple ensamma om att tillämpa en egen laddningsstandard i form av Lightning-porten. Telefoner med Googles operativsystem Android har nästan uteslutande enats runt laddning och anslutning via USB Type-C, vilken även Apple använder med senaste generationens surfplattor i Ipad Pro-familjen.

EU-kommissionens utredning i frågan publiceras i slutet av januari eller tidigt i februari år 2020. Utredningen ska resultera i en bedömning av vilken effekt en gemensam EU-standard för laddare skulle få och skulle ligga till grund för senare omröstningar i frågan.

Läs mer om föreslagna EU-regleringar: