Den som vill ha ett grafikkort av senaste snitt får vara beredd att vänta i veckor eller rentav månader, och då betala priser väl över AMD:s och Nvidias rekommenderade. Den aldrig tidigare skådade situationen har gett upphov till en av SweClockers största trådar genom tiderna, men också att ivriga kunder lägger massvis utav ordrar.

Nu vittnar svenska återförsäljare om att köpstinna konsumenter lägger ordrar som aldrig förr. Det finns många exempel på kundnummer som lagt tiotals ordrar, ofta på praktiskt taget varje listat grafikkort från framförallt Nvidia. Det handlar då inte nödvändigtvis om ett specifikt Geforce-grafikkort, utan en och samma kund kan ha ordrar på varje modell av RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 och RTX 3060 Ti.

amd_nvidia_2020-1.jpg

Fenomenet med massvis av ordrar är inte lika utbrett med AMD-grafikkort.

Beteendet handlar helt enkelt om att ställa sig i så många köer som möjligt samtidigt, med förhoppning om att få ett grafikkort – oavsett prestandaklass – när de kommer in i lager. När en kund väl fått ett grafikkort är det inte heller en självklarhet att de avbeställer sina andra ordrar, som i många fall räknas i flera tiotals.

Av allt att döma handlar det inte om att systematiskt köpa på sig så många grafikkort som möjligt och sälja till högre pris på andrahandsmarknaden, utan att kunden i fråga helt enkelt glömmer avboka ordrar. Detta enligt en återförsäljare som gjort stickprov och hört av sig till kunder, som i praktiskt taget alla fall samtyckt till att plocka bort ordrar. Det finns också en tes om att de kunder som lägger ett stort antal ordrar hos en återförsäljare gör det hos flera, något som dock inte går att bekräfta.

Fenomenet påverkar givetvis inte tillgängligheten då antalet kunder som vill köpa ett grafikkort fortsatt vida överstiger antalet grafikkort på marknaden. Däremot får det andra konsekvenser, som att köerna i vissa fall ser längre ut än de faktiskt är. Samtidigt finns oron om en "ketchupeffekt" om det skulle bli islossning och grafikkort börjar levereras i större volymer.

Då ett antal återförsäljare tillåter beställningar utan förbetalning kan enskilda kunder få mail om att de har flera grafikkort att hämta ut. Först efter ett antal dagar avbokas en produkt automatiskt, varpå den går vidare till nästa. Med många kunder i kö som glömmer avbeställa kan det leda till utdragna väntetider för de som står längst bak.

Ett potentiellt värre scenario för både återförsäljare och andra medkunder är de som beställt på faktura, och valt hemleverans. I fall där grafikkort får ligga kvar hos ombud innan de automatiskt skickas tillbaka till återförsäljaren skulle grafikkortens tid i limbo inte räknas i dagar, utan i veckor. Det finns i dagsläget ingen konkret lösning på hur detta skulle undvikas, förutom att manuellt handlägga och kontakta varje kund som lagt flera ordrar.

Läs mer om Nvidias brist på grafikkort: