Apples första trevande steg in i ARM-världen på datorsidan har tagits emot väl var marknaden. Lovorden har haglat tätt, speciellt gällande M1-processorns energieffektivitet och enkeltrådade prestanda. Övergången till en helt ny instruktionsuppsättning har dock inte varit helt smärtfri, där listan på problem inkluderar kompatibilitet med applikationer och stora mängder skrivningar till systemets SSD-lagring.

Apple Macbook Air M1 – ett långtidstest av en kompetent batterikämpe

Nu rapporterar Appleinsider om hur användare rapporterar om onödigt mycket skrivningar till disk och hur detta riskerar att slita ut de nya Apple-datorernas SSD på så lite tid som två år. En användare uppges ha uppnått 3 procent av systemets TBW-kvot (Terabytes Written) på så lite som två månaders användning med ett system utrustat med 2 TB SSD samt 16 GB minne.

Rapporter om Macbook-datorer med samma konfiguration som nått över 10 procent av sin TBW-kvot har också skådats. Appleinsider pekar ut en hög användning av systemets växlingsfil (eng. swap file) som en möjlig förklaring till problemet – vilket i sin tur skulle betyda att system med 8 GB minne drabbas hårdare.

Later, after determining available data suggests endurance ratings aren't proportionate to drive size, it was suggested the "current known worst case" for a 256GB drive would have it reach 100% in about two years. – Appleinsider

Därtill tenderar SSD-enheter med mindre lagringsutrymme ha en lägre tröskel för skriven data. Med preliminär data väntas en 256 GB-enhet nå sin TBW-gräns på cirka två år om skrivningarna till disk tillåts fortgå i samma tempo som idag. Aktuella Macbook-lagringsenheter levereras i dagsläget av Toshiba och är av TLC-typ.

En försvårande omständighet är att Apple själva inte har utvecklat något diskövervakningsverktyg för Mac OS. Användare förpassas istället till mjukvara från tredje part, mjukvara som rapporterar vilt varierande data. Som ett exempel nämns en M1-baserad Macbook som efter 23 timmars användning på lanseringsdagen rapporterade i SMART-data en gångtid för SSD-enheten om 300 timmar.

Att Apples M1-baserade Macbooks har problem relaterade till lagring står således klart – men frågan är om problemet ligger i överdriven skrivning till växlingsfilen eller hos felaktig SMART-rapportering. Vi lär få återkomma i frågan.

Läs mer om Apple M1: