Betalningsmarknaden har de senaste åren utvecklats i snabb takt och kontantlösa betalmedel växer i popularitet i samtliga åldersgrupper samtidigt som allt färre använder kontanter. Under 2019 påbörjade Riksbanken därmed en utredning kring en digital krona, e-kronan. E-kronan är tänkt att vara en digital centralbankspeng som kompletterar dagens kontanter.

I slutet av 2020 påbörjades ett pilotprojekt där konsultbolaget Accenture tilldelades uppdraget att utveckla en första testmiljö. Målet med pilotprojektet var att skapa en e-krona i isolerad miljö för att testa användarvänlighet, säkerhet och prestanda. I ett pressmeddelande släpper nu Riksbanken rapporten "e-kronapiloten etapp 1" med de första resultaten.

Tekniken är baserad på Distributed Ledger Technology (DLT), mer känt som blockkedjeteknik och testmiljön har simulerat deltagare, likviditetsförsörjning och slutanvändare. I pilotprojektet används en token-baserad e-krona. En token kan endast användas en gång, och är därmed förbrukad efter användning. Vid växel tillbaka genereras en ny token. Alla e-kronor är spårbara till Riksbanken, som är ensam utgivare och garant för värdet.

För att kunna använda e-kronan krävs en koppling mot e-kronanätverket, som i testet är byggt på företaget R3:s blockkedjeplattform Corda. Riksbanken äger nätverket och beslutar i vilka som får ansluta sig och nätverket är inte anslutet mot befintliga betaltjänster. Det skapas inte heller några nya e-kronor i nätverket, utan det försörjs av Riksbankens RIX-system. Transaktionerna sker sedan genom noder.

ekronanätverk.png

Den största problematiken pilotprojektet stött på är relaterat till att tekniken i sammanhanget är ny och oprövad. Den token-teknik som använts kan bli extremt prestandakrävande i långa transaktioner eller massbetalningar där tokens ska verifieras långt bakåt eller flera nya tokens ska skapas. Det har inte heller undersökts om eller hur lösningen skulle fungera offline ännu. Det finns även legala frågetecken kring sekretess och personuppgifter.

"Fokus för etapp 2 kommer vara att inkludera potentiella distributörer av e-kronor som deltagare i nätverket för att testa hur en integration med deras interna system kan fungera med e-kronanätverket. Lösningens möjligheter till olika sätt att lagra tokens och dess nycklar samt dess möjligheter till offlinebetalningar kommer också att utredas närmare. Även fortsatta tester av lösningens prestanda för massbetalningar
kommer att prioriteras."

Riksbanken har därmed bestämt att förlänga avtalet med Accenture ytterligare ett år för att fortsätta utvärdera och testa e-kronan. I nuläget saknas politiska beslut kring e-kronan och det är lång tid kvar innan en sådan lösning ser dagens ljus.