De senaste åren har digitala betalningar undan för undan ersatt kort- och kontantbetalningar. I Riksbankens årliga rapport om svenskars betalvanor uppger 75 procent av de tillfrågade att de använt den digitala betalmetoden Swish under de senaste tre månaderna, medan kontantbetalningar sjunker till 50 procent. En av förklaringarna till ökningen är att den äldre befolkningen i större utsträckning tagit till sig digitala betalningar.

Trots en ökning hos äldre är det fortfarande en åldersgrupp som har svårt att ta till sig tekniken. Post- och telestyrelsen (PTS) utlyser därför en innovationstävling med 3 miljoner kronor i potten. Målet med tävlingen är att göra det lättare för samtliga åldersgrupper och människor med olika funktionsförmåga att ta till sig digitala betalmetoder.

Vi ser tydliga tecken på att många människor med funktionsnedsättningar och även äldre har stora problem med de digitala betaltjänsterna. Det är ett ökande problem som riskerar att påverka människors möjlighet till självständighet. – Sverker Brundin, processledare Post- och telestyrelsen

Deltagande projekt kan exempelvis utgöras av nya tjänster, vidareutveckling av befintliga tjänster eller utbildningsinsatser runt dessa. Exempel på betalmetoder som kan förenklas är betalning vid e-handel, mobila betallösningar, hantering av digitala fakturor och identifiering via e-legitimation vid betalning. PTS önskar också att tävlingen ska mynna ut i lösningar som är mindre känsliga för att användaren tillfälligt saknar uppkoppling i mobilen.

Som motivering till innovationstävlingen anger PTS dels Riksbankens rapport om svenskarnas betalvanor, men också en rapport från länsstyrelserna (PDF) som lyfter att kontantbetalningar blivit svårare i samband med pandemin runt COVID-19 där fokus flyttats till mobila betalningar och kortbetalningar. En separat undersökning (PDF) visar också att andelen funktionsnedsatta som inte är bekväma med digitala betalningar ökar.

Under tidigare innovationstävlingar har PTS tilldelat 177 projekt ekonomiskt stöd. Ett av dessa projekt är Firstvet, en webbaserad veterinärtjänst som ingick i innovationstävlingen "Bäst i branschen" mellan december år 2016 och december 2017. Enligt Firstvets medgrundare David Prien gjorde vinstpengarna att bolaget kunde ta fler funktionsnedsatta grupper i beaktande, och att arbetet med förbättrad presentation och användarflöde lever vidare i utveckling av tjänsten.

Ansökningar till PTS innovationstävling är öppen för alla och vinnare utses före midsommar år 2021. Ett okänt antal vinnande projekt tilldelas då 3 miljoner kronor vardera under en period om 1,5 år.

Upplever du att digitala betalmetoder är svåra att använda eller har du bekanta som har svårigheter med dessa?