De stora uppköpen av teknikbolag som utmärkte året 2020 ser ut att fortsätta även i år då Qualcomm meddelar att bolaget köper processorföretaget Nuvia för hela 1,4 miljarder USD eller 11,6 miljarder kronor. Affären kan vid första anblick förefalla oväntat stor då Nuvia ännu inte lanserat sin första skarpa processordesign, men bolagets uppställning av namnkunniga industriveteraner är en fingervisning om Qualcomms framtid.

Nuvia_ledning.jpg

Nuvia grundades så sent som i februari 2019 och avtäcktes inte formellt förrän senare samma år. Anledningen till att företaget ådragit sig branschens uppmärksamhet är att personalstyrkan utgörs av industriveteranerna Gerard Williams III, John Bruno och Manu Gulati. Gerard Williams III ligger bakom utvecklingen av Apples ARM-processorer fram till och med A13 Bionic, och hans arbete ligger därmed även till grund för företagets ARM-processorer för datorer.

John Bruno och Manu Gulati kommer båda från Google där de ansvarade för systemarkitektur inom integrerade processorer (SoC). De utgör tillsammans med andra branschveteraner företaget Nuvia som under det gångna året arbetat på en ny processortyp som går under kodnamnet "Phoenix". Utöver att den utformas för högpresterande serversystem är detaljerna om processorn höljda i dunkel. Att Qualcomm väljer att köpa företaget för så stora summor indikerar en satsning på att återvända till egna serverprocessorer.

Qualcomm har tidigare satsat på både egenutvecklade serverprocessorer och egen kärndesign baserade på ARM:s instruktionsuppsättningar. Serverprocessorerna i Centriq-familjen lanserades under år 2017 men lyckades inte etablera sig på server- eller datacentermarknaden. Qualcomms investeringar i egenutvecklade arkitekturer har sedan dess övergått till att licensiera ARM:s Cortex-kärnor. Att Nuvia påstår sig uppnå en balans mellan energieffektivitet och råprestanda med den egna processortypen kan ge Qualcomm möjlighet att återvända till servermarknaden.

Att ett startupbolag säger sig vara vida överlägsen konkurrenterna är inget nytt, men i fallet Nuvia har företagets veteraner en bevisad historik med att utveckla processorarkitekturer med branschledande prestanda per watt. Framgångarna med M1, Apples första ARM-processor för datorer, är sannolikt en stark motivation till den höga köpesumman. Nuvia har inte avslöjat vilken instruktionsuppsättning företagets arkitekturer bygger på, men en formulering i Qualcomms pressmeddelande pekar på ARM.

NUVIA CPUs are expected to be integrated across Qualcomm Technologies’ broad portfolio of products, powering flagship smartphones, next-generation laptops, and digital cockpits, as well as Advanced Driver Assistance Systems, extended reality and infrastructure networking solutions.

Qualcomm meddelar att Nuvias processorteknik ska integreras i ett flertal produktsegment, däribland mobiltelefoner och bärbara datorer. Qualcomms nuvarande processorer för telefoner och datorer använder licensierade Cortex-kärnor från ARM på instruktionsuppsättningen ARMv8. Om Nuvias processordesigner ska ta plats i dessa produkttyper behöver de antingen bygga på ARM, eller ha möjlighet att effektivt emulera eller tolka om ARM-kod.

Ytterligare en aspekt som kan ligga bakom Qualcomms höga köpesumma är att bolaget genom förvärvet av Nuvia gör sig mindre beroende av ARM:s Cortex-designer. Om Nvidias förvärv av ARM godkänns hamnar Qualcomm i en beroendeställning av hur Nvidia väljer att förvalta ARM-tekniken i framtiden. Genom att utveckla egna processorer får Qualcomm bättre möjligheter att styra processorutvecklingen för både konsumentprodukter, servrar och datacenter i framtiden.

I vanlig ordning måste affären godkännas av amerikanska myndigheter innan den går igenom.

Läs mer om stora förvärv i teknikbranschen: