Den rådande pandemin har hittills inte resulterat i en global ekonomisk krasch. Efterfrågan på produkter har tvärtom ökat, vilket gjort bland annat halvledare till en akut bristvara. Bland SweClockers medlemmar betyder bristen av grafikkort och spelkonsoler besvikelse, men sett ur ett vidare perspektiv riskerar tillverkning och utbyggnad av viktiga samhällsfunktioner att stanna upp.

Bristen har de senaste veckorna uppmärksammats av regeringar världen över, varav världens största ekonomier vädjar till Taiwan att påverka hur Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ska prioritera tillverkningen av kretsar. Det här har skapat diskussioner inom såväl EU och USA, vilka avser att flytta hem mer av tillverkningen.

We need to stop playing catch up after the supply-chain crisis hit. We need to prevent the supply-chain crisis from hitting in the first place. – Joe Biden, USA:s president

Nu skriver USA:s nytillträdde president Joe Biden på en så kallad exekutiv order, som blir ett första steg i att lösa bristen på framförallt längre sikt. Landets federala myndigheter får i uppdrag att under en 100-dagarsperiod granska sårbarheter i leverantörsleden inom fyra huvudområden. Det handlar om halvledare, läkemedel, sällsynta jordartsmetaller och batterier av större kapacitet.

Underlaget från myndigheterna ska användas för att administrationen och kongressen snabbt ska kunna vidta åtgärder för att mildra bristen, både på kort och lång sikt. I den exekutiva ordern ingår också att myndigheter ska utreda sårbarheter i leverantörsleden för sex andra områden; försvar, hälso- och sjukvård, informationsteknik, energi, transport och jordbruk.

Undertecknandet sker i brett politiskt samråd med senatorer från USA:s stora partier, Demokraterna och Republikanerna, och på uppmaning av halvledarindustrin. Intel, Qualcomm, Micron och AMD har tidigare vädjat till Biden-administrationen om att göra "betydande investeringar" för att växla upp den inhemska tillverkningen av kretsar.

Semiconductors play a critical role in enabling the products and services that fuel our economy, contribute to American innovation, and enhance our national security. Given the central role of semiconductors, strengthening the US position in semiconductor research, design, and manufacturing is a national priority. – Semiconductor Industry Association (SIA)

De inom datorvärlden välkända namnen får också medhåll från Semiconductor Industry Association (SIA), en intresse- och lobbyorganisation som förutom halvledarfabrikanter även representerar företag inom såväl medicin- som fordonsindustrin. I ett brev skriver de att halvledare spelar en viktig roll för ekonomin och att frågan därför bör vara en nationell prioritet.

Läs mer om den skriande kretsbristen: