En återkomst med konkurrenskraftiga produkter och Intels tillverkningstekniska svårigheter är fortsatt en perfekt storm till AMD:s fördel. För helåret 2020 tredubblade AMD sin vinst jämfört med 2019 och det är i dagsläget ingenting som pekar mot att den uppåtgående trenden på kort eller lång sikt vänder. Nu rapporterar AMD rekord under årets första kvartal.

AMD-Q1-2021.JPG
AMD-Q1-2021b.JPG

AMD:s kvartalsrapport Q1 2021

Q1 2021

Q1 2020

Q4 2020

Intäkter

$3 445 miljoner

$1 786 miljoner

$3 244 miljoner

Rörelsevinst

$662 miljoner

$177 miljoner

$570 miljoner

Nettovinst

$555 miljoner

$162 miljoner

$1 781 miljoner*

Bruttomarginal

46%

46%

45%

* Cirka 1 300 miljoner en engångssumma som tillkom av skattetekniska skäl

Vanligt för företag som verkar på konsumentsidan är ett första kvartal som presterar betydligt lägre än det fjärde och tredje, då bolag under julhandeln kammar hem höga intäkter. Det här trotsar AMD med ett första kvartal som ligger nära det fjärde. På årsbasis dubblerades nästan bolagets intäkter med 93 procent och nettovinsten tar ett rejält kliv upp med 242 procent, till 555 miljoner USD.

Segmentet Computing and Graphics, som innefattar processorer och grafikkort, är fortsatt det största hos AMD. Den delen drog in $2 100 miljoner med en rörelsevinst på $485 miljoner, upp från 1 438 miljoner respektive 262 miljoner på årsbasis. Det går även att jämföra med fjärde kvartalets 1 960 miljoner på intäktssidan och en rörelsevinst på 420 miljoner.

AMD bryter inte ned vilka produkter på konsumentsidan som går starkast framåt, men av allt att döma presterar samtliga väl. Det som nämns är framförallt att det genomsnittliga försäljningspriset (ASP) för bolagets Ryzen-processorer inom både stationärt och bärbart går upp, vilket innebär att allt fler produkter säljs i de högre prisspannen. Det här går tvärtemot Intel som talar om en sjunkande ASP på processorsidan.

Att det råder kretsbrist har inte undgått någon och bland entusiaster påverkar det framförallt grafikkort, som är praktiskt taget omöjliga att få tag på. Även inom detta segment talar AMD om en fortsatt ökning i ASP, sannolikt till mycket stor del på grund av Radeon RX 6000-serien. Lisa Su gör även en snabb instickare om att tillgången förbättras under årets andra kvartal, men med den höga efterfrågan i åtanke och att grafikkorten försvinner från de virtuella butikshyllorna på sekunder påverkar det troligtvis inte situationen märkbart.

För Enterprise, Embedded och Semi-Custom, som bland annat innefattar serverprocessorerna Epyc och systemkretsar för spelkonsolerna från Sony och Microsoft, röner AMD stora framgångar. Här gjorde bolaget intäkter på 1 345 miljoner och rörelsevinst på 277 miljoner, att jämföra mot 348 miljoner respektive en förlust på 26 miljoner första kvartalet 2020. Under fjärde kvartalet låg motsvarande siffror på 1 284 miljoner och 243 miljoner.

På serversidan har försäljningen av Epyc-processorer mer än dubblerats på årsbasis och jämfört med föregående kvartal talar AMD om en "tvåsiffrig" ökning (i procent). En stor del kan även tillskrivas lanseringarna av Playstation 5, Xbox Series X/S från Sony respektive Microsoft, vars systemkretsar är designade av AMD som också är leverantör av sagda lösningar.

AMD-Q1-2021c.JPG

För andra kvartalet spår AMD intäkter på 3,6 miljarder, plus-minus 100 miljoner, och en ökning på 86 procent jämfört mot andra kvartalet 2020. AMD räknar också med en bruttomarginal på cirka 47 procent, vilket skulle ta AMD närmare sitt långsiktiga 50-procentsmål.

Kvartalsrapporter från AMD år 2020: