När det kommer till operativsystem på telefonfronten finns det numera bara två stora aktörer, där Apple och IOS står på ena sidan, medan Google med Android står på den andra. Att köra Android utan Googles inbyggda tjänster är visserligen möjligt, men många telefontillverkare väljer att använda den funktionsrika tappningen som sökmotorjätten förädlat.

Konkurrensgranskande myndigheter i Sydkorea bedömer nu att telefontillverkarna i praktiken inte har någon frihet i operativsystemsfrågan, eftersom Google nyttjar den tydliga positionen som branschledande på ett konkurrenshämmande sätt. Med anledning av detta utfärdar de koreanska myndigheterna en bot på motsvarande 176,64 miljoner USD, vilket översätts till drygt 1,5 miljarder kronor. Enligt Reuters är detta den andra boten som Google mottar i Sydkorea inom ett tidsspann på under en månad.

Myndigheten menar att Google begränsat konkurrensmöjligheterna på operativsystemsmarknaden, bland annat genom att ingå avtal med tillverkare. Enligt dessa hindras tillverkare från att förse produkterna med egna Android-versioner – något som inte enbart gäller telefoner. Reuters exemplifierar med att Samsung under 2013 tvingades byta Android-version på en smart klocka, efter invändningar från Google. Vid sidan av böter förbjuds Google från att upprätta sådana avtal.

Google kommer att överklaga domen, eftersom de menar att myndigheterna ignorerar fördelarna med företagets funktioner. Vidare beskriver Reuters att förändringens vindar dock blåser på fler håll inom samma område. Sedan en kort tid tillbaka finns en lag i Sydkorea, som förbjuder aktörer som Google från att kräva att utvecklare sköter alla betalningar i applikationer genom butiksägarens system. Detta är i linje med de krav som amerikansk domstol nu ställer på Apple.

Källa: Reuters

Läs mer om Google: